Maatregel: Bedrijfsadvisering

Bedrijfsscan

Deelproject

Bedrijfsadvisering is er om u als ondernemer op weg te helpen om te kunnen voldoen aan de zuiveringsplicht. Alle telers uit het werkgebied van de waterschappen Hunze en Aa’s, Vechtstromen en Noorder Zijlvest kunnen hieraan kosteloos deelnemen.

Bij deelname aan het deelproject krijgt u een kosteloze bedrijfsscan van een onafhankelijk adviesbureau. Deze scan geeft u inzicht in de waterstromen op uw bedrijf en resulteert in een praktisch plan van aanpak dat toegesneden is op uw eigen bedrijf. Een mooie kans om inzicht te krijgen in eventuele knelpunten en hoe u de waterstromen op uw bedrijf optimaler kunt inrichten. Bovendien krijgt u een overzicht van eventuele maatregelen die u kunt nemen, zodat u in de toekomst voldoet aan de wet- en regelgeving.

Stimuleringsbijdrage

Als u meedoet aan dit project en u treft daadwerkelijk maatregelen die bijdragen aan de vermindering van emissies, dan kunt u een stimuleringsbijdrage voor uw investeringen aanvragen. Voorwaarde is dat u uiterlijk 1 juni 2021 de maatregelen heeft uitgevoerd of in gang heeft gezet. Op het aanvraagformulier vindt u alle voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen. De maatregelen waar een kader omheen staat, zijn voor u als tuinder relevant. Voldoet u aan de voorwaarden, vul het formulier dan in en stuur het naar ons op via duursaamglashelder@spam-protectprojectenltonoord.nl. Wij nemen de aanvraag zo snel mogelijk in behandeling en laten u persoonlijk weten of de aanvraag gehonoreerd is.

Bedrijfsscan

De Bedrijfsscan wordt uitgevoerd door het onafhankelijk adviesbureau Delphy uit Wageningen. Voorafgaand aan het bedrijfsbezoek vult u een webformulier in. Dit formulier wordt met u doorgesproken als de adviseur bij u op het bedrijf komt, vergezeld door Cees Ruhé.

Tijdens dit bedrijfsbezoek loopt u samen met de adviseurs over uw bedrijf. Mogelijke knelpunten en verbeterpunten worden besproken en in kaart gebracht. U vult samen de checklist watertechniek- en management in. De lozingsrisco’s worden ingeschat en er wordt bekeken welke maatregelen u kunt treffen om aan de wet- en regelgeving te voldoen. De adviseurs lopen na afloop ook nog een rondje om uw bedrijf heen. Ook dan bekijken ze de mogelijke knelpunten en doen zij een voorstel voor mogelijke maatregelen.

Rapportage met actieplan

De adviseurs gaan vervolgens met al deze gegevens aan het werk en stellen voor u een rapportage op. Deze rapportage bevat een activiteitenplan dat u, als u dat wilt, met de handhaver kunt bespreken. Maar het is vooral en hulpmiddel voor u als ondernemer. U weet op deze manier precies wat u kunt doen om te voldoen aan de zuiveringsplicht.

Hoe werkt de Bedrijfsscan?

  1. Invullen van het webformulier
  2. Bespreken webformulier tijdens bedrijfsbezoek
  3. Ronde over en om het bedrijf, inventarisatie knelpunten
  4. Invullen checklist watertechniek en –management
  5. Rapportage met activiteitenplan
  6. Aan de slag met de activiteiten
  7. Aanvragen stimuleringsbijdrage

Bedrijfsscan

Glastuinbouw Nederland - © 2024