Cao en pensioen voor de Glastuinbouw

Cao Glastuinbouw

Met de cao wordt een belangrijke basis geled voor eerlijk werk met een goede beloning. Belangrijke zaken als loon, reiskosten en verlof worden centraal afgesproken en in een voor iedereen geldende cao vastgelegd. De cao Glastuinbouw is een minimum cao. De in de cao opgenomen afspraken vormen de ondergrens van wat een werkgever een werknemer mag bieden.

Werkgeversorganisaties LTO Nederland, Plantum en Glastuinbouw Nederland onderhandelen met de vakbonden CNV Vakmensen en FNV over een cao. De huidige cao loopt tot 31 december 2022.

Half november hebben Glastuinbouw Nederland en Plantum voorstellenbrieven uitgewisseld met CNV Vakmensen en FNV.

Functiehandboek

Het functiehandboek voor de Glastuinbouw dient als hulpmiddel voor ondernemingen bij het indelen van de binnen de organisatie voorkomende functies. De bedrijfsfuncties worden door de werkgever ingedeeld in de aan de cao gerelateerde functiegroepen. 

Loontabellen

De lonen zijn in de nieuwe cao glastuinbouw per 1 oktober 2022 met 2,5% verhoogd. Deze verhogingen zijn in de nieuwe loontabel (loongebouw B) verwerkt. Bekijk de loontabellen onder het kopje downloads op deze pagina.

Eén loongebouw
Vanaf 1 juli 2022 is er één loongebouw. Medewerkers die in loongebouw A zitten zijn overgeschaald naar loongebouw B. Loongebouw A is per 1 juli 2022 vervallen.

Minimumloon
Per 1 januari stijgt het wettelijke minimumloon met 10,15%. Daarmee verandert het loon in schaal B. De eerste vijf stappen van schaal B zijn dan gelijk aan het wettelijk minimum uurloon van € 11,75. Ook de lonen voor scholieren en vakantiekrachten en werknemers met een arbeidsbeperking veranderen per deze datum.

Pensioen

BPL Pensioen is het pensioenfonds voor (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector waar de glastuinbouw een onderdeel van is. Voor de glastuinbouw is een verplichte deelname in de pensioenregeling geregeld.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2022