Huisvesting

Goede voorbeelden huisvesting

In de Week van de Huisvesting tijdens het congres ‘Arbeidsmigranten 'Twee jaar na Roemer en dan..?’, presenteerden LTO en Glastuinbouw Nederland een inspiratieboek huisvesting. Dit boek staat vol voorbeelden van goede huisvesting voor internationale werknemers die werkzaam zijn in de glastuinbouw.

Naast het boek staan de opgehaalde lessen, kennis en inspiratie ook in deze kennisbank. 

Podcast Kasgesprek 'Arbeidsmigranten, behandel ze als elke medewerker'

Contact

Ingrid Blom-Meeusen

Themaspecialist Arbeid

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Huisvesting goed geregeld?

Internationale werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie en dienen met zorg en respect te worden behandeld. Dat betekent ook goede huisvesting voor iedere tijdelijke arbeidsmigrant. In de cao Glastuinbouw zijn dan ook in artikel 57 normen opgenomen die voor de certificering als uitgangspunt gelden en waar de ondernemer die zelf huisvest aan moet voldoen. Ook wordt in de cao genoemd wanneer welk bedrag op het loon van de werknemer maximaal mag worden ingehouden.

  • 15% van de leden van Glastuinbouw Nederland verzorgt de huisvesting voor de internationale werknemers zelf.

Glastuinbouw Nederland adviseert haar leden die zelf huisvesting aanbieden deze huisvesting te laten certificeren (zie hieronder de keurmerken waar gebruik van kan worden gemaakt). Telers die gebruik maken van uitzendbureaus voor de inhuur van arbeidsmigranten, wordt geadviseerd de uitzendbureaus hier op aan te spreken.

Er zijn in relatie tot de normen in onze cao twee keurmerk systemen beschikbaar:

  1. het SNF keurmerk (Stichting Normering Flexwonen)
  2. het AKF keurmerk (Stichting Agrarisch Keurmerk Flexwonen)

Bezoek huisvesting

Weet je waar jouw werknemers wonen? Bezoek als werkgever de huisvesting van je internationale werknemers met regelmaat, óók als deze via een gecertificeerd uitzendbureau geregeld is. Alleen dan weet je zeker of de huisvesting op orde is. 

Certificering huisvesting

Goede huisvesting voor iedere internationale werknemer is ons uitgangspunt. In de cao Glastuinbouw zijn normen opgenomen die voor de certificering als uitgangspunt gelden.

Huisvesting via ondernemer
Glastuinbouw Nederland adviseert haar leden die zelf woonruimte aanbieden deze te laten certificeren via het Agrarisch Keurmerk Flexwonen of de Stichting Normering Flexwonen. Deze keurmerken waarborgen de kwaliteit van huisvesting. 

Huisvesting via uitzendbureau
Ondernemers die gebruik maken van uitzendbureaus controleren via de Stichting Normering Flexwonen of het uitzendbureau voor huisvesting is gecertificeerd. 

Regionale component

Huisvesting kent echter een sterke regionale component, die veelal richting wordt gegeven door ruimtelijke ordeningsvraagstukken vanuit gemeenten en provincies. Een en ander ingegeven vanuit politiek en burgers. Het heeft daarbij ook vaak een sector overstijgend karakter waar dus niet alleen glastuinbouw bij betrokken is, maar bijvoorbeeld ook sectoren in de open teelten en de logistieke sector. De regionale visie vormt in die gevallen de basis.

Goede voorbeelden huisvesting

In de Week van de Huisvesting tijdens het congres ‘Arbeidsmigranten 'Twee jaar na Roemer en dan..?’, presenteerden LTO en Glastuinbouw Nederland een inspiratieboek huisvesting. Dit boek staat vol voorbeelden van goede huisvesting voor internationale werknemers die werkzaam zijn in de glastuinbouw.

Naast het boek staan de opgehaalde lessen, kennis en inspiratie ook in deze kennisbank. 

Podcast Kasgesprek 'Arbeidsmigranten, behandel ze als elke medewerker'

Contact

Ingrid Blom-Meeusen

Themaspecialist Arbeid

Jacqueline Kroon

Beleidsspecialist Arbeid

Glastuinbouw Nederland - © 2024