Gewas: pothortensia

Nieuws

Advieskaart Duponchelia en Opogona

De aantasting van rupsen neemt op diverse glastuinbouwbedrijven toe. Bij late herkenning kunnen de rupsen grote schade aanrichten, mede omdat ze soms erg verborgen leven. Snelle herkenning en het treffen van de juiste maatregelen is van groot belang.

Downloads

Contact

Machteld Bouw

Netwerkcoördinator Pothortensia

Astrid van der Helm

Vaste vervanging voor Pothortensia

Glastuinbouw Nederland - © 2024