Gewas: aardbei

Nieuws

Start programma ‘Groene gewasbescherming en bestuivers’ Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit

Afgelopen week vond de startbijeenkomst plaats van het nieuwe 5-jarige onderzoeksproject "Groene Gewasbescherming en bestuivers" van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Binnen dit programma worden nieuwe teeltsystemen…

Downloads

Contact

Henny van Gurp

Netwerkcoördinator Aardbei

Mark Meijers

Vaste vervanging voor Aardbei

Glastuinbouw Nederland - © 2024