Een gezonde en gelukkige samenleving

Een gezonde en gelukkige samenleving

Gezondheid & Geluk

Contact

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Gezondheid op 1

Het bewustzijn van de positieve effecten van een gezonde leefstijl neemt zichtbaar toe. Mensen willen gezonder leven, de werkomgeving wordt groener en sinds de coronapandemie is de consumptie van groenten en fruit toegenomen.

De glastuinbouwsector draagt met haar gezonde producten bij aan de gezondheid en het welzijn van de samenleving. Onderzoek toont dit al geruime tijd aan. Ook de innovaties die in de sector plaatsvinden, vanuit onze innovatieprogramma's en SIGN, dragen bij aan maatschappelijke vraagstukken en maken de samenleving duurzamer.

Toolkit Gezondheid & Geluk

Juist door interactie met de samenleving vergroten we de waardering voor de glastuinbouwsector in Nederland. Samen kunnen we meer begrip en sympathie kweken. Dat bereiken we door ons verhaal vaker te vertellen. Word ambassadeur van de glastuinbouwsector en maak gebruik van de Toolkit Gezondheid & Geluk.

Ambitie: een gezonde en gelukkige samenleving

Glastuinbouw Nederland gaat burgers, politiek en ondernemers binnen enkele jaren bewuster maken van de bijdrage die de glastuinbouwsector levert aan een gezonde en gelukkige samenleving. Als netwerkorganisatie pakken wij de regie om tal van bestaande initiatieven aan elkaar te verbinden en actie te nemen. Zo dragen we bij aan een verantwoorde, financieel gezonde, trotse en toekomstbestendige sector. Lees in het jaarplan 2024 over de ambities en speerpunten.

Samen met partners wordt vanuit dit thema gewerkt aan een stevigere positie van de Nederlandse glastuinbouw, waarmee kansen worden benut om positief ingebed te worden in de (arbeids)markt, beleidsagenda’s en instrumentarium. Via Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) werkt Glastuinbouw Nederland aan duurzame interventies voor meer gezondheid en geluk in de samenleving. 

Contact

Jakoline van Straalen

Specialist Communicatie

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2024