Aardbeiendag 2024 in het teken van duurzaamheid

Op woensdag 10 januari kwamen zo’n 750 ondernemers uit de aardbeiensector bijeen voor de twaalfde editie van de Aardbeiendag in Congrescentrum 1931 te Den Bosch. De bezoekers stond een inspirerend programma en een volle beursvloer met meer dan 100 standhouders te wachten. Maar liefst 14 sprekers uitten zich over onderwerpen als toekomstgericht ondernemen en duurzaam telen.

Ook kwamen actualiteiten rondom de teelt van morgen en marktontwikkelingen aan de orde. Voorzitter Jeroen Schwering van de landelijke commissie Aardbei van Glastuinbouw Nederland besloot de dag met een terugblik op 2023. Daarna volgde het feestelijke aardbeiendiner.

Adri Bom-Lemstra: Gezondheid en Geluk
De dag startte met een opening door Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Zij benadrukte het belang van de tuinbouw voor de samenleving. De sector heeft een boeiend en positief verhaal te vertellen over fruit, groenten, bloemen en planten die bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen. Maar ook de duurzame manier van telen, waarbij gestreefd wordt in 2040 klimaatneutraal te zijn, is het waard om te vertellen richting de consument én de politiek. “Dat verhaal kunt u het beste zelf vertellen”, spoorde Bom-Lemstra de ondernemers aan, waarbij ze wees op de Toolkit Gezondheid & Geluk. Deze bevat tips en materialen die telers helpen bij het communiceren van hun verhaal naar verschillende doelgroepen zoals de lokale politiek en de jeugd.

Cor de Fijter: het belang van duurzaamheid
In een samenleving waarin duurzaamheid steeds meer centraal staat, worden impact op het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook belangrijke onderwerpen voor glastuinbouwondernemers. In het kader van toekomstgericht ondernemen stelde Cor de Fijter, sectorleider glastuinbouw bij Flynth, dat ondernemers daarom werk zullen moeten maken van duurzaamheid. “Duurzaamheid moet, kan, hoort én loont,” aldus De Fijter. Hij presenteerde de bezoekers het ESG-model, bestaande uit de thema’s Environment, Social en Governance, als leidraad voor hun bedrijfsstrategie. Deze thema’s zijn afkomstig uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een Europese richtlijn die vorig jaar in werking is getreden en grote ondernemingen verplicht tot het maken van een jaarlijkse duurzaamheidsrapportage. Mkb-bedrijven zullen hier indirect mee in aanraking komen doordat zij vragen over ESG kunnen krijgen vanuit de groothandel en retail, zo beargumenteerde De Fijter.

Alexander Formsma: plannen energiebelasting aangepast
Eind vorig jaar is het nog net gelukt het kabinet op andere gedachten te brengen waar het gaat om de plannen voor een snelle afschaffing van het verlaagd tarief glastuinbouw in de Energiebelasting. Dat meldde Alexander Formsma, beleidsspecialist Energie & Klimaat bij Glastuinbouw Nederland. Dankzij een intensieve lobby stemde een meerderheid in de Tweede Kamer vlak voor Kerst voor aanpassing van de plannen, ten gunste van de glastuinbouw. Het verlaagd tarief wordt daardoor binnen tien in plaats van vijf jaar afgeschaft. Ook de WKK-vrijstelling in de Energiebelasting wordt gefaseerd ingeperkt. Daarnaast komt er vanuit het Klimaatfonds geld beschikbaar voor onder meer warmtenetten in de glastuinbouw, het ophogen van de EG-subsidieregeling en de correctieregeling SDE voor bestaande warmteprojecten. Formsma wees verder op de Energiebesparingsplicht. Bedrijven die in dat kader nog geen energiebesparingsplan bij hun omgevingsdienst en/of adviesbureau hebben ingeleverd, adviseert hij om in elk geval door te geven dat ze ermee bezig zijn. “Omgevingsdiensten kunnen vanaf 1 januari 2024 gaan handhaven. Bedrijven waarvan ze nog niets hebben gehoord, zullen daarbij waarschijnlijk het eerst bezocht worden.”

Ad van Laarhoven: toekomstperspectief
Adviseur aardbeien Ad van Laarhoven van Delphy besprak de uitdagingen waar de zachtfruitsector voor staat, zoals arbeidsintensiviteit en de schaarsheid van water en energie. Met de ontwikkeling van nieuwe technieken en de inzet van groene middelen en organische meststoffen is het echter mogelijk om ondanks deze uitdagingen een gezond product te telen.

Bekijk hier het programma met de overige sprekers van de Aardbeiendag 2024.

De Aardbeiendag werd georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Delphy en ZLTO en werd mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: BVB Substrates, Bato, Genson, InFa Techniek, MJ Tech, Octiva, The Greenery, Agrolux, Mechatronix, Plantosys biostimulants en Plantsciences.

Foto's: Niels van der Boom

Quincy von Bannisseht

Glastuinbouw Nederland - © 2024