Afspraken Cafetariaregeling vanaf 1 januari 2020 geactualiseerd

Met ingang van 1 januari jl. zijn de afspraken van de Cafetariaregeling geactualiseerd. Ondernemers kunnen de regeling toepassen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Bedrijven moeten sowieso lid zijn van LTO Noord, LLTB of ZLTO of een vaktechnische organisatie die bij het samenwerkingsverband van LTO Nederland is aangesloten, zoals Glastuinbouw Nederland.

Een andere voorwaarde voor de regeling is dat de seizoenarbeider uit het buitenland komt en door de ondernemer zelf is geworven. Aantoonbaar moet zijn dat de werknemer niet langer dan twee jaar in Nederland verblijft, in het buitenland is blijven wonen en daar huisvestingskosten heeft.
Deze afspraak tussen LTO Nederland en de Belastingdienst heeft betrekking op buitenlandse seizoenarbeiders met tijdelijke contracten tot maximaal negen maanden. Deze negen maanden mogen wel worden ‘geknipt’ in verschillende kortere perioden.

Individuele regeling
Wanneer bedrijven de cafetariaregeling willen toepassen voor arbeidsmigranten die op basis van een tijdelijk contract langer dan negen maanden in dienst zijn, valt dit niet onder de afspraak. LTO Nederland adviseert om in dergelijk gevallen vooraf een individuele regeling te treffen met de lokale inspecteur van de Belastingdienst.
De afspraken van de Cafetariaregeling zijn mede mogelijk gemaakt door inzet van de belangenbehartigers van onder andere LTO Nederland, in samenwerking met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Voor vragen over deze regeling en de toepassing ervan kan contact worden opgenomen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, tel 088 – 888 66 88, mail: info@werkgeverslijn.nl.
In de bijlage staat de flyer met de complete regeling, inclusief enkele rekenvoorbeelden.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies