Alexander Formsma: ‘Lagere ODE glastuinbouw is positief signaal’

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met een verlaging van de ODE-heffing op elektriciteit. Aanleiding is de wens om de energietransitie te bevorderen, maar het is vooral ook goed nieuws voor de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland strijdt al twee jaar voor verlaging van de onacceptabele verhoging van de ODE, die in september 2019 door de regering werd afgekondigd.

Vrijwel onmiddellijk ageerde Glastuinbouw Nederland destijds tegen de verhoging van 177%, onder andere middels een breed gedragen petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van EZK. Insteek was om deze verhoging van tafel te krijgen. Enerzijds vanwege de enorme negatieve financiële impact op de bedrijven uit schijf 3, anderzijds omdat de hogere heffing negatieve consequenties heeft voor de energietransitie binnen de glastuinbouw. Bedrijven op weg naar fossielvrij, kozen noodgedwongen weer voor de inzet van meer fossielvrije brandstoffen in plaats van elektriciteit.

Afhankelijk van de uitvoering
De aangekondigde verlaging wordt door Alexander Formsma, beleidsspecialist Energie en Klimaat bij Glastuinbouw Nederland, gezien als een positief signaal en als loon naar twee jaar hard werken om de verhoging van tafel te krijgen. “Voor het zomerreces leek er in de politiek al beweging te komen. Met het aangenomen pakket aan financiële maatregelen is dit nu ook concreet geworden. Er wordt daarmee 125 miljoen euro ingezet voor een verlaging van de tweede en derde schijf van de ODE op elektriciteit.”
Glastuinbouw Nederland benadrukt wel dat het gewenste, gunstige effect van de motie afhangt van de uitvoering. “Ondanks de positieve boodschap is er nog veel onduidelijk. We zullen volgende week diverse vragen voorleggen aan de gesprekspartners binnen het ministerie van EZK. Zo doorloopt de grote industrie ook de drie ODE-schijven waar nu geld voor is gereserveerd. Om de elektrificatie van het MKB daadwerkelijk te bevorderen, moet het geld ook specifiek voor die groep worden ingezet.”

Extra investeringen
Het was VVD-fractieleider Sophie Hermans die tijdens het Kamerdebat over de Miljoenennota op donderdag 23 september bekendmaakte dat de ‘oude’ coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU het eens zijn geworden over extra investeringen. Die zijn onder andere bedoeld om de energierekening van zowel huishoudens als MKB-bedrijven te verlagen.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024