Glastuinbouw Nederland aan Tweede Kamer: ODE frustreert energietransitie nog steeds

“Zolang de ODE tariefstijging niet wordt aangepast, worden ondernemers feitelijk gedwongen om uit economische overwegingen terug te grijpen op energievoorzieningen die haaks staan op de ambities en doelstellingen van het Klimaatakkoord.” Dat stelt Adri-Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, in een brief die vandaag, donderdag 27 mei is gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer. Het nog steeds uitblijven van aanpassing van de ODE-heffing is de aanleiding voor de brief, waarin ook het knelpunt van de CO2-voorziening wordt aangekaart. Tegelijk met de Kamerbrief is ook een persbericht verstuurd met dezelfde boodschap.

Glastuinbouw Nederland heeft al meerdere keren aandacht gevraagd voor de ODE-problematiek en de consequenties zijn door de Tweede Kamer ook vroegtijdig onderkend. Tot de gewenste aanpassing heeft de erkenning van de gevolgen voor de glastuinbouwechter niet geleid. Wel kwam tijdens Prinsjesdag 2020 de toezegging dat er voor de glastuinbouw - en drie andere getroffen sectoren - geld wordt gereserveerd voor een compensatieregeling. 
“Uiteraard hebben wij die handreiking direct aangegrepen om invulling te kunnen geven aan de compensatieregeling. Met de ambtenaren van het ministerie van LNV is intensief en constructief samengewerkt om te komen tot een haalbare en werkbare regeling, ter compensatie van de getroffen bedrijven. Helaas zonder het beoogde resultaat. Daarbij willen wij wel onze waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van de ambtenaren van LNV”, benadrukt Adri Bom-Lemstra.

CO2-voorziening
Ook de CO2-discussie sluimert voort. “Het is nog steeds onzeker of de bestaande levering aan de glastuinbouw behouden kan blijven, of kan worden uitgebreid. De CO2 dreigt volledig te verdwijnen in opslag in de zeebodem. Met de huidige regelgeving is dat voor de industrie economisch gezien interessanter dan levering aan de glastuinbouw. Ook op dat gebied moet de overheid een ander signaal afgeven, mede gezien de klimaatdoelstellingen”, stelt de voorzitter. Momenteel werkt Glastuinbouw Nederland, in samenwerking met de ambtenaren van LNV en EZK, aan verschillende oplossingsrichtingen. “Maar we maken ons zorgen over de huidige ontwikkelingen.”

Oproep politiek
Zolang er geen structurele oplossing komt voor zowel de ODE-heffing als de CO2-voorziening, zal dit de energietransitie van de glastuinbouw blijven frustreren met de bovengenoemde consequenties als resultaat. Elektrificatie is voor de glastuinbouw nou eenmaal een van de belangrijkste paden die bedrijven kunnen bewandelen in de energietransitie. Met als doel op termijn een klimaatneutrale sector te kunnen realiseren. “Wij hopen dat ook de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid zal nemen en zich, samen met het ministerie van LNV en de glastuinbouwsector, zal inzetten om dat doel te bereiken”, aldus Adri Bom-Lemstra. De brief is mede ondertekend door Greenports Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland en de Rabobank.

In de bijlage de complete tekst van het persbericht.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024