Assimilatiebelichting: afschermen vanaf 1 september 2023

Voor de assimilatiebelichting tot 15.000 lux geldt dat vanaf 1 september a.s. de bovenzijde van de kas weer moet worden afgeschermd (gedurende de zomermaanden gold deze verplichting niet). De wetgeving is onveranderd, dus gedurende de donkerteperiode moet de reductie van de lichtuitstraling via het kasdek minimaal 98% bedragen.

Gedurende de nanacht moet de reductie van de lichtuitstraling minimaal 74% bedragen. Een samenvatting van de voorschriften is via deze link te vinden op de website van Glastuinbouw Nederland. De exacte omschrijving is terug te vinden op www.wetten.nl, Activiteitenbesluit -> artikelen 3.56 t/m 3.59.

Melden storing
De intensiteit varieert, maar in de meeste regio’s wordt regelmatig gecontroleerd op naleving van de voorschriften met betrekking tot de afscherming. Het is daarom zinvol om na te gaan of de scherminstallatie goed functioneert en om zo nodig onderhoud uit te laten voeren.
Als er tijdens het belichtingsseizoen een storing in de installatie optreedt, waardoor u niet aan de voorschriften kunt voldoen, dan is het wettelijk verplicht de storing te melden bij bevoegd gezag (doorgaans de omgevingsdienst). Steeds meer omgevingsdiensten hebben op hun site een telefoonnummer staan dat 24/7 bereikbaar is en/of een mogelijkheid om digitaal een melding in te dienen. Als er geen mogelijkheid is om een storing te melden, maak dan gebruik van de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Die mogelijkheid is vaak prominent op alle sites van de omgevingsdiensten aanwezig. Het melden van een storing betekent niet dat er gegarandeerd geen handhaving plaatsvindt, maar de toezichthouder houdt hier doorgaans wel rekening mee.

Ervaren lichtoverlast
Buiten de wettelijk verplichte uren van afscherming is vaak nog veel lichtuitstraling te zien in glastuinbouwgebieden, bijvoorbeeld als de belichting in de winter al voor 18.00 uur (start donkerteperiode) aanstaat. Steeds vaker wordt dan door burgers lichtoverlast ervaren en dat geldt ook voor de lichtuitstraling tijdens de nanacht. Het is daarom goed om na te gaan of de schermen (verder) gesloten kunnen worden, ondanks dat de lichtuitstraling op dat moment wettelijk is toegestaan.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024