Award Pronemite voor gelijktijdig bestrijden van plaag en ziekte

Biobest is winnaar van de Bernard Blum Award voor het meest innovatieve biologische bestrijdingsproduct. Het winnende product Pronemite (Pronematus ubiquitus) is een nieuw biologisch bestrijdingsmiddel dat gelijktijdig tomatengalmijt - een veelvoorkomende plaag - en de uitdagende schimmelziekte echte meeldauw bestrijdt.

Kleine, moeilijk te bestrijden plaagmijten, zoals de tomatengalmijt (Aculops lycopersici), en de schimmelziekte echte meeldauw (Oidium neolycopersici) zijn bekende uitdagingen voor groentetelers.

Standing army
Biobest omschrijft Pronemite als een veelbelovende doorbraak. Het product vertegenwoordigt een nieuwe familie van nuttige mijten. Het is de eerste goed werkende biologische bestrijder van galmijt, het eerste commerciële product dat schimmelziekten aanpakt met mijten en het eerste commerciële organisme dat tegelijkertijd een belangrijke plaag én een problematische ziekte op biologische wijze kan bestrijden in bedekte teelten. 
Met ons voedingssupplement Nutrimite bouwen telers preventief grote populaties van deze mijt op. Het is bewezen dat zo’n ‘standing army’ in het gewas, een infectie en verspreiding van galmijt en/of echte meeldauw kan voorkomen, zo stelt Biobest.
Biologische bestrijdingsprogramma’s zullen volledig veranderen, omdat herhalingsbehandelingen met insecticiden of fungiciden nu niet meer nodig zijn. In de commerciële aardbeienteelt bijvoorbeeld, zijn in een teeltcyclus van vier maanden 10 tot 22 behandelingen met fungicide nodig om echte meeldauw te bestrijden.

Strategie
Pronemite zorgt niet alleen voor een duurzamere productie, maar opent ook de deur voor andere biologische bestrijdingsmiddelen, waarvan het volledige potentieel momenteel nog wordt beperkt door het veelvuldige gebruik van pesticiden. Met het nieuwe product als hart van een compleet biologische bestrijdingsstrategie, komt een residu-arme of zelfs residuvrije toekomst snel dichterbij. Volgens Biobest is al bewezen dat dit product in de praktijk werkt. In de commerciele fase wordt nu samengewerkt met Europese aardbeien- en tomatentelers om het biologische bestrijdingsprogramma verder te optimaliseren. Volgend jaar wordt het product op grotere schaal gelanceerd.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2023