Be Aware en controleer!

Ook dit seizoen hebben we in onze sector weer veel Internationale medewerkers nodig. In de praktijk kan het bij de inzet, huisvesting en betaling van deze medewerkers makkelijk mis gaan. Uit ons netwerk komt het signaal dat niet altijd juist wordt uitbetaald. Wij willen dit daarom extra bij onze leden onder de aandacht brengen.

Wat kun je als ondernemer doen?
Controleer de juistheid van de inlenersbeloning; vooraf met een proforma calculatie van het tarief en achteraf door de in de cao opgenomen steekproefsgewijze controle van loonstroken. In de cao is de verplichting tot steekproef controle opgenomen in artikel 54.

Welke aspecten vallen onder inlenersbeloning?
De volgende punten uit de bij de inlener geldende cao moeten worden toegepast:

 • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • ATV / ADV dagen
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Treden
 • Reiskostenvergoeding. Wordt het vervoer verzorgd door het uitzendbureau of het eigen bedrijf dan is er geen vergoeding.

De volgende onderwerpen kent onze cao niet. Zij zijn wel onderdeel van de inlenersbeloning. Wanneer je zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaarden kent voor jouw werknemers, bovenop de cao, dan gelden deze ook voor de uitzendkrachten die bij je zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

 • Onkostenvergoedingen
 • Vergoeding van reisuren en/of reistijd
 • Eenmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoedingen
 • Vaste eindejaarsuitkeringen

Wij raden onze leden aan om goed vinger aan de pols te houden en er voor te zorgen/controleren dat de uitzendkrachten bij de eigen onderneming correct worden uitbetaald.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024