#KasPolitics: Belang van Nederland bezoekt de Bommelerwaardse glastuinbouw

Op vrijdag 17 november bezochten verschillende kandidaten voor de landelijke verkiezingen van de politieke partij Belang van Nederland (BVNL) de Bommelerwaard. Ze gingen in gesprek met jonge glastuinbouwondernemers en bezochten de innovatieve chrysantenbewortelaar Deliflor Hoogveld in Nieuwaal.

(V.l.n.r.) Glastuinbouwondernemers Rick van de Werken en Arné Kreling gingen afgelopen vrijdag met Danielle van der Wiele en Sven-Äke Hulleman van de politieke partij Belang van Nederland in gesprek om hen een goed beeld te geven van de Bommelerwaardse sierteeltsector.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen waren kandidaten voor de landelijke verkiezingen van de partij Belang van Nederland (BVNL) Sven-Äke Hulleman, Arjan de Kok en de Kerkwijkse Danielle van der Wiele vrijdagmiddag 17 november te gast bij chrysantenbewortelaar Deliflor Hoogveld in Nieuwaal. Glastuinbouwondernemers Rick van de Werken van Riverflowers en Arné Kreling van Infinity Chrysanten namen de politici mee in de kas om hen een goed beeld te geven van de Bommelerwaardse sierteeltsector en de kansen en uitdagingen die hier liggen. ‘Vanuit de lokale politiek kregen we de vraag om de landelijke politiek over uitdagingen binnen onze bedrijven en sector te vertellen’, vertelt Rick van de Werken die eens per jaar om de tafel zit met lokale politieke partijen.

Uitdagingen en kansen
Na een korte inleiding over hoe de glastuinbouw in de Bommelerwaard is ontstaan, gingen de jonge glastuinbouwondernemers met de politici in gesprek over verschillende onderwerpen. Huisvesting op eigen erf, verbinding met de samenleving, het straatbeeld en het ondernemersklimaat: het kwam allemaal aan bod.

Terwijl de politici werd rondgeleid bij het bewortelingsbedrijf, spraken Rick van de Werken en Arné Kreling hun zorgen, uitdagingen en kansen uit. ‘We moeten oppassen dat we geen welvaartsblindheid krijgen. Nederland is een handelsland en moet dat blijven. We hebben een goede infrastructuur die voor veel werkgelegenheid zorgt. Uiteindelijk zorgt handel er voor een heel groot deel voor dat er in Nederland brood op de plank komt’, stelt Rick van de Werken. Arné Kreling vult aan: ‘In Nederland kunnen we super efficiënt en op grote schaal producten kweken. Daar zijn we goed in en daar verdienen we ons brood mee.’

In gesprek blijven
Ook bracht Danielle van der Wiele de samenwerking tussen de lokale politiek en de glastuinbouw in beeld. ‘De huisvesting van internationale medewerkers is binnen de maatschappij een issue. Vanuit de gemeenteraad hebben we er daarom voor gezorgd dat in de Bommelerwaard de huisvesting op het erf van de kas kan plaatsvinden’, gaf ze als voorbeeld.

De jonge glastuinbouwondernemers vinden het belangrijk om in gesprek te blijven met de politiek. ‘Door samen in gesprek te gaan en samen tot oplossingen te komen, kan een wet veel sneller en praktischer gerealiseerd worden. Bovendien voorkomt het weerstand’, weet Rick van de Werken.

De jonge glastuinders blijven graag ondernemen in Nederland. Zo geniet Rick van de Werken van de vrijheid die hij in Nederland heeft en van het fijne ondernemersklimaat en is voor Arné zijn bedrijf de reden dat hij zelfs in zijn dorp blijft wonen. ‘Hier ligt mijn passie.’

Tekst: Quinten van Ooijen

Gerard Selman

Glastuinbouw Nederland - © 2024