Bemestingsstrategie kan effectief zijn tegen bacteriële ziekten

De bemestingsstrategie kan het effect van andere maatregelen tegen bacteriële ziekten versterken. Dat blijkt uit het project Verlagen risico’s voor het optreden van bacteriële ziekten. In dit project werd onderzoek gedaan naar de mogelijke alternatieve strategieën ter voorkoming en beheersing van bacteriële ziekten in sier- en groenteteelt onder glas. Hierbij werden drie gewassen en ziekten onderzocht: Pelargonium/Xanthomonas hortorum pv pelargonii, Phalaenopsis/Acidovorax cattleyae en tomaat/Rhizobium rhizogenes (overmatige wortelgroei).

Het project heeft informatie voor de telers opgeleverd over de effectiviteit van o.a. een aantal op de markt beschikbare producten (o.a. op basis van verschillende Bacillus soorten en stammen) tegen drie bacteriële ziekten: overmatige wortelgroei in tomaat (Rhizobium rhizogenes), verwelkingsziekte in Pelargonium (Xanthomonas hortorum pv pelargonii) en bladvlekken ziekte in Phalaenopsis (Acidovorax cattleyae).

Naast de beschikbare producten zijn er ook een aantal alternatieve maatregelen getest met o.a. het voorkomen van de ontwikkeling van biofilm op het plantoppervlak, verstoren van communicatie tussen afzonderlijke cellen van plant pathogene bacteriën (zogenaamd quorum quenching), inzet van parasitaire bacteriën (BALO’s) en invloed van bemestingsstrategie op de ontwikkeling van bacteriële ziekten in sierteeltgewassen Pelargonium en Phalaenopsis.

Verder lijken de aanpassingen in bemestingsstrategie, namelijk met het gebruik van gecontroleerd vrijkomende meststoffen, de effecten van andere maatregelen tegen bacteriële ziekten te versterken. Dat is belangrijke informatie voor de producenten van deze meststoffen, maar ook voor telers zelf. Effecten van aangepaste bemestingsstrategieën op andere plantenziekten zijn ook al aangetoond in andere (lopende) onderzoeken.

Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen die nodig zijn om ziekten veroorzaakt door plantpathogene bacteriën te voorkomen een specifieke aanpak vragen die toegespitst is op specifieke plantsoort en teeltsysteem. Er is helaas geen product dat effectief is tegen alle drie de plantpathogene bacteriën.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024