Bestuurlijk overleg met LNV en EZK biedt lichtpuntje

Een snelle verkenning naar de haalbaarheid van een borgstellingsregeling moet ondernemers in de glastuinbouw op korte termijn de benodigde lucht geven in de strijd om lijfsbehoud. Daar gaan de sector, de banken en het ministerie van LNV op korte termijn aan werken. Dat resultaat maakt dat voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland na het bestuurlijke overleg met de ministeries van LNV en EZK op dinsdag 8 maart sprak van een lichtpuntje.

Het gesprek was het resultaat van de zorgen die het glastuinbouwcluster, middels een brandbrief en een aangeleverde impactanalyse met oplossingsrichtingen, eerder heeft besproken  met de betrokken ministeries. De partijen die namens de sector deelnamen aan het gesprek (Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland, Topsector T&U, Rabobank en Agro Energy) kozen er niet voor om de inhoud van de brandbrief toe te lichten, maar de nadruk te leggen op de zorgwekkende situatie waarin veel teeltbedrijven zich bevinden vanwege de effecten van de oorlog in Oekraïne. Die hebben er namelijk voor gezorgd dat bedrijven nauwelijks nog financierbaar zijn en dat bovendien de voedselzekerheid in Europa onder druk staat.

Politiek overtuigen
Het Kabinet heeft verder een concreet pakket maatregelen aangekondigd dat in april wordt gepresenteerd. Dat pakket is gekoppeld aan het klimaatfonds van de regering. “Dat gaat de sector op termijn echt wel helpen, al moeten we daar wel bovenop zitten”, stelt Adri Bom-Lemstra. “We nemen contact op met diverse bewindspersonen, waaronder staatssecretaris Van Rij – verantwoordelijk voor de Belastingdienst – om hen te overtuigen van de acute noodzaak. Die urgentie is door de situatie in Oekraïne in sneltreinvaart verder toegenomen.”

Ketenkracht
Zij realiseert zich dat een borgstellingsregeling, waaraan nu versneld wordt gewerkt, geen optimale situatie is. Bedrijven krijgen immers te maken met toenemende schulden. De regeling is bovendien alleen voor bedrijven met toekomstperspectief en die meegaan in de energietransitie. “Het is wel een reddingsboei om de glastuinbouw op korte termijn overeind te houden. Dat is momenteel onze grootste zorg. In het verlengde daarvan moeten we de betrokken bewindslieden overtuigen van de enorme kracht van de totale tuinbouwketen. Ook die staat door genoemde ontwikkelingen op wankelen. Logistiek, veredeling en afzet vormen met de producenten een sector met een belangrijke economische betekenis.”

Economisch belang
Ook de belangrijke rol die de glastuinbouw kan en wil spelen in de klimaatplannen van de regering, werd tijdens het bestuurlijke overleg nogmaals benadrukt. “Telers kunnen de komende jaren meer en meer overschakelen naar duurzame energiebronnen. Maar dan moeten die alternatieven er wel zijn en door de overheid mogelijk worden gemaakt. Ik heb al eerder gezegd, klimaat en milieu zijn er vanwege de professionele, toekomstgerichte productiewijze absoluut niet bij gebaat als de productie van groenten, bloemen en planten uit Nederland verdwijnt en elders in de wereld wordt opgepakt”, aldus Adri Bom-Lemstra. “Daarbij mag ook de werkgelegenheid, van alleen al circa 50.000 mensen in Nederland werkzaam in de productie van sierteeltgewassen, uit maatschappelijke oogpunt niet uit het oog worden verloren.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2023