Bijeenkomst toekomst water in Pijnacker-West: uitdagingen complex en dynamisch

De uitdagingen op watergebied zijn complex en dynamisch, ook in Pijnacker-West. Zo moet de waterkwaliteit voldoen aan steeds strengere eisen, staat biodiversiteitsherstel hoog op de agenda en wordt de druk op de ruimte steeds groter. Bovendien zullen klimaatveranderingen gevolgen hebben op het water in de regio. Om alle belangen in kaart te brengen en ideeën voor samenwerking in de toekomst te verkennen organiseren Greenport West-Holland en ACCEZ op maandagochtend 27 maart een bijeenkomst voor onder meer bewoners en ondernemers.

Ondernemers, bewoners, natuurorganisaties, overheden, er zijn veel partijen betrokken bij het gebruik van oppervlakte- en regenwater in Pijnacker-West. En elke partij heeft zijn eigen ambities. Hoe zijn die samen te brengen, zodat samenwerking nu en in de toekomst mogelijk is? Een complexe vraag. Het project ‘Waarde van water’ van ACCEZ probeert mogelijke oplossingsrichtingen te ontwikkelen met partijen in het gebied.

Eerste verkenning
Afgelopen jaar hebben onderzoekers van Erasmus Universiteit een eerste verkenning gedaan tijdens interviews met belanghebbenden. Op basis van die gesprekken is een bijeenkomst inclusief ‘serious game’ ontwikkeld. Dat is de kern van de bijeenkomst op 27 maart. Tijdens de bijeenkomst gaan onderzoekers en deelnemers aan de slag met mogelijke wensen en eisen, onder meer op het gebied van natuur, glastuinbouw en recreatie. Daarnaast worden bestaande voorbeelden van samenwerking besproken en vertaald naar de lokale situatie.

Aanmelden
Ondernemers uit Pijnacker-West die interesse hebben in deelname aan de bijeenkomst zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Wiesje Korf van de Erasmus Universiteit: korf@spam-protectessb.eur.nl. Uit alle aanmeldingen (van onder meer ondernemers, lokale overheid en natuurorganisaties) maken de organisatoren een uiteindelijke selectie van deelnemers.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2024