Certificering Uitzendbureaus in aantocht

Het kabinet werkt samen met sociale partners en de uitzendsector aan een certifice-ringsstelsel voor uitzendwerk. Daarmee wordt het wettelijk verboden om aan ter be-schikkingstelling van arbeid te doen zonder dat je gecertificeerd bent. Of om in zee te gaan met een partij die niet gecertificeerd is. Het nieuwe stelsel heeft dus gevolgen voor in-en uitleners.

De Wet komt voort uit het rapport van de commissie Roemer ‘Geen tweederangsburgers’. Het certificeren van bijvoorbeeld uitzendbureaus om malafide praktijken te voorkomen is een van de aanbevelingen uit dit rapport. Echter de daadwerkelijke wet heeft nogal wat voeten in aarde.

Dit nieuwe stelsel ‘verplichte certificering ter beschikking stellen arbeid’ heeft najaar 2022 voor consultatie gelegen en is dit voorjaar behandeld door de Raad van State. Het advies van de Raad van State was: het wetsvoorstel zo niet indienen maar eerst aanpassen op belangrijke punten.

Wat houdt de certificering in?
Het nieuwe stelsel is een goede ontwikkeling om met name de kwetsbare doelgroep internationale werknemers beter te kunnen beschermen.

In de huidige situatie met meer dan 15.000 uitzendbureaus is het nodig de malafide ondernemingen eruit te filteren. Met de certificering waarvoor in elk geval een waarborgsom gestort en de nodige documentatie ingediend dient te worden, wordt een grote stap gezet om misstanden te voorkomen. Een belangrijk punt is dat voor handhaving ook geld en tijd gereserveerd wordt.

Wat zijn de belangrijke punten die nog een discussie vormen op dit moment?
Voordat De Wet verplichte certificering daadwerkelijk in werking treedt zijn er nog een paar belangrijke details die nadere uitwerking behoeven. Ilse Lensink (namens LTO/Glastuinbouw Nederland) en Steve Fok (LTO Nederland) participeren beiden in het centraal overleg met de sociale partners die zich buigen over de uitwerking van de regels.

Steve: “De oorspronkelijke ingangsdatum van de wet was 1 januari 2025, dat is doorgeschoven naar 1 januari 2026. Mede doordat de Raad van State in het voorjaar heel kritisch was over het oorspronkelijke plan heeft dit vertraging opgeleverd. De val van het kabinet en de nieuwe verkiezen hebben het proces ook niet bespoedigd.” Ilse vult aan: “Voor 1 januari 2026 zou dan iedereen gecertificeerd moeten zijn, waarna op in 2026 de handhaving kan starten.”

Voor wie gaat deze nieuwe wet gelden? Wanneer moet je je gaan certificeren? Wat zijn de gevolgen voor inleners? Ilse benoemt: “Zeker voor inleners willen we oplossingen bieden die het makkelijk maken om te controleren of het uitzendbureau waar je mee werkt (nog steeds) gecertificeerd is. Toch zullen ook de inlener er, met name administratief, mee te maken krijgen.” 

Deze detaillering is nog niet rond, maar in basis gaan de nieuwe regels gelden voor alle bedrijven die mensen ter beschikking stellen (uitleners) en mensen inhuren (inleners). Dit zijn niet alleen de uitzendbureaus maar ook bijvoorbeeld een ICT-bedrijf die weleens een werknemer detacheert bij een klant. Er wordt gewerkt aan een uitzondering voor collegiale uitleen.  

Het stelsel komt eraan, dat is een ding wat zeker is. Steve en Ilse benadrukken dat het, naast de reikwijdte, gaat om het bepalen van alle detaillering rondom deze complexe wet. Steve: “Zodra de details rond zijn gaan wij samen met de Werkgeverslijn werkgevers informeren over de gevolgen en op welke manier zij zich kunnen en/of moeten voorbereiden.”

Glastuinbouw Nederland - © 2023