Collegebesluiten Ctgb augustus 2020

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Het totaal overzicht van de besluiten is terug te vinden in het persbericht van het Ctgb (zie bijlage). Voor de glastuinbouw is het onderstaande besluit van belang.

Etiketuitbreiding:

Naturalis-L (13857N) voor bedekte teelt van kleinfruit en vruchtgroenteteelten
Dit insectenbestrijdingsmiddel voor de professioneel gebruik heeft al een registratie in vruchtgroententeelten. Dit etiketdeel is onlangs aanzienlijk verruimd. Daarnaast is het etiket uitgebreid naar de bedekte teelt van kleinfruit (aardbei, bessen, druiven, braam- en framboosachtigen).

Lees hier het volledige nieuwe W1 etiket.

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de website van het Ctgb.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020