Collegebesluiten Ctgb augustus 2023

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Voor het totaal overzicht van de besluiten ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zie bijgevoegde links COLLEGEBESLUITEN.

Etiketuitbreidingen
Altacor (13643 N): Het  insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof chlorantraniliprole wordt voor professioneel gebruik uitgebreid met de volgende kleine toepassingen in de bedekte teelt: Bloembollen en bloemknollen, Potplanten inclusief perkplanten, Snijbloemen, Boomkwekerijgewassen en Vaste plantenteelt.

Wijzingen van etiketten
Azatin (14936N): Het insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof azadirachtin heeft een toelating in onder meer de teelt van vruchtgroenten van curcubitaceae met eetbare schil (bedekte grondgebonden teelt) en vruchtgroenten van curcubitaceae met eetbare schil (bedekte substraatteelt). Met dit besluit wordt het gebruik van deze kleine toepassing gewijzigd, van een veiligheidstermijn ofwel PHI van drie dagen naar één dag.

In werking treden besluiten
Alle besluiten van het Ctgb worden gemeld in de Staatscourant en treden in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl.  Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingendatabank.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2023