Collegebesluiten Ctgb december 2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft eind december diverse besluiten genomen. Het totaaloverzicht van de besluiten is terug te vinden in het persbericht van het Ctgb.

Klik hier voor het complete overzicht van besluiten van het Ctgb van vorige maand.

Voor de glastuinbouw is onderstaand besluit van belang.

Etiket uitbreiding
Geoxe (14414N): Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof fludioxonil, wordt voor professioneel gebruik uitgebreid in de teelten van: steenvruchten (onbedekte teelt), aardbeien (bedekte teelt), bessen met uitzondering van moerbei, rozenbottel en kiwibes (onbedekte teelt), kiwibes (onbedekte teelt), druiven (onbedekte teelt), braam-en framboosachtigen, asperge (onbedekte teelt), Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt), voorjaarsgeplante bloembollen en bloemknollen, uitgezonderd lelie (onbedekte teelt), najaarsgeplante bloembollen en bloemknollen, uitgezonderd tulp (onbedekt teelt), potplanten, snijbloemen (onbedekte teelt), snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden), snijbloemen (bedekte teelt, niet grondgebonden), trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), klimplanten (onbedekte teelt, neerwaarts gespoten), sierheesters (onbedekte teelt, neerwaarts gespoten), bos-en haagplantsoen (onbedekte teelt, neerwaarts gespoten), vruchtbomen en struiken (onbedekte teelt)e, vaste plantenteelt, bloemzaadteelt, veredeling en zaadteelt.

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2022