Collegebesluiten Ctgb maart 2023

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Voor het totaal overzicht van de besluiten ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zie bijgevoegde bijlagen Collegebesluiten.

Intrekkingsbesluiten
De toelatingen van het schimmelbestrijdingsmiddel Ridomil Gold 12281N op basis van de werkzame stof Metalaxyl-M gaat komen te vervallen per 24 maart 2023. Er geldt een aflevertermijn tot 24-06-2023 en een opgebruiktermijn tot 24-03-2024. Zie ook de eerder gecommuniceerde info hierover vanuit toelatinghouder Syngenta.

Daarnaast komen de volgende registraties per 1 april 2023 te vervallen:

  • 16184N Bamazal         azadirachtin
  • 16193N Baoikass        azadirachtin
  • 16192N Vatimaas EC  Metalaxyl-M

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2023