Collegebesluiten mei 2019

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Voor het totaal overzicht van de besluiten. Voor de glastuinbouw is het volgende besluit van belang.

Sonata (15871N)
D
it schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Bacillus pumilus QST 2808 wordt voor professioneel gebruik toegelaten in:

 • de teelt van vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt),
 • bloemisterijgewassen(bedekte teelt),
 • aardbei (bedekte teelt),
 • aalbes (bedekte teelt),
 • braam (bedekte teelt),
 • framboos (bedekte teelt),
 • andijvie (bedekte teelt),
 • veldsla (bedekte teelt),
 • courgette (bedekte teelt),
 • komkommer (bedekte teelt),
 • vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt),
 • vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt),
 • peterselie (bedekte teelt),
 • bloemenzaadteelt (bedekte teelt) en
 • veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-,
 • groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies