Collegebesluiten mei 2020

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Het totaal overzicht van de besluiten is terug te vinden in het persbericht van het Ctgb (zie bijlage). Voor de glastuinbouw zijn onderstaande besluiten van belang.

Nieuwe Toelating:

Tutatec (16031N)
Dit insecticide, ofwel feromoon op basis van (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate en (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate heeft een toelating gekregen voor professioneel gebruik ter bestrijding van de tomatenmineermot Tuta absoluta in de bedekte teelt van tomaat en aubergine.

Etiketuitbreiding:

Collis (12504N)
Dit insecticide op basis van de werkzame stof Boscalid en Kresoxim-methyl wordt voor professioneel gebruik  uitgebreid met enkele kleine toepassingen. De etiketuitbreiding betreft onder meer de toelating in de teelt van bloembol en bloemknolgewassen (bedekte teelt).

Botanigard (12612 N)
Dit insecticide op basis van de werkzame stof Beauveria bassiana stam GHA wordt voor professioneel gebruik uitgebreid met enkele kleine toepassingen: bedekte bloemisterijgewassen (tegen trips), bedekte rozen (tegen trips) en de bedekte veredeling en zaadteelt (tegen wittevlieg).

Winner (14958 N)
Dit insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof formetanaat wordt voor professioneel gebruik uitgebreid met enkele kleine toepassingen: kleinfruit (bedekte teelt), curcubitaceae met eetbare schil (bedekte teelt), aubergine (bedekte teelt), asperges (bedekte teelt), veredeling en zaadteelt (bedekte teelt).

Vintec (15689 N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Trichoderma atroviride strain SC1 wordt voor professioneel gebruik uitbreid met de bedekte teelt van tomaat.

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies