Convenant over verlagen milieu impact potgrond en substraten

Een brede coalitie van partijen tekende afgelopen vrijdag 18 november 2022 een convenant met verregaande doelstellingen gericht op de reductie van de milieu-impact van potgrond en substraten. De coalitie bestaat uit vijftien partijen uit het bedrijfsleven, de rijksoverheid, kennisorganisaties en NGO’s. De LTO vakgroepen Paddenstoelen en Bomen, vaste planten en zomerbloemen, Glastuinbouw Nederland en NFO maken deel uit van deze coalitie.

Meer informatie over het convenant en de ondertekening daarvan is te lezen in de berichtgeving van afgelopen vrijdagmiddag.

In het convenant staan afspraken om het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, hergebruik van substraten en verantwoorde veenwinning te versnellen. De discussie over de milieu-impact van potgrond en substraat wordt al enige jaren gevoerd en is vooral ingegeven door de wens om de CO2-uitstoot te verminderen die gepaard gaat met het gebruik van veen. Overheden, retailorganisaties, ngo’s en consumenten zijn hier bezorgd over. Op 8 juli 2021 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die betrekking heeft op (een onderzoek naar) de reductie van veen in potgrond. Met het convenant is er invulling gegeven aan die breed gesteunde motie. In het convenant is, na inbreng van verschillende LTO sectoren, duidelijk aangegeven dat substraat onderdeel is van de plant. Hiermee wordt bedoeld dat substraat zowel onderdeel is van de footprint als van de gehele keten: vanaf de kleinste plugjes bij de vermeerderaars tot aan de verkoop van de plant aan de eindgebruiker.

Duidelijke afspraken en doelstellingen
Het convenant biedt houvast voor de producenten van substraten, verenigd in de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN), en helpt bij onderzoek en innovatie. Het keurmerk RHP krijgt ook een prominente plek, wat bijdraagt aan de kwaliteitsborging van substraten. Die is voor telers van wezenlijk belang. Bovendien zijn voor de komende jaren de volgende doelstellingen opgesteld:

  • 2025: groter gebruik van hernieuwbare grondstoffen (gemiddeld 35% voor professioneel gebruik, 60% voor consumentenmarkt) en het gebruik van compost verdubbelen tot 600.000 m3. Ook is afgesproken voor veengrondstoffen alleen nog gebruik te maken van 100% verantwoord gewonnen veen (RPP of gelijkwaardig).
  • 2030: percentage hernieuwbare grondstoffen verder verhogen. Voor de consumentenmarkt is het doel om minimaal 85% hernieuwbare grondstoffen te gebruiken. Voor de professionele markt zal in 2023 een onafhankelijk onderzoek naar de beschikbaarheid en milieu-impact van grondstoffen inzicht en onderbouwing moeten geven voor een nieuwe doelstelling voor 2030.
  • 2050: alleen gebruikmaken van substraten die geen negatieve milieu-impact geven in de keten en CO2-neutraal zijn. Het percentage hernieuwbare grondstoffen moet dan minimaal 90% van het totale ketenvolume bedragen.

Klik hier voor het convenant

(Tekst: Anneke van Dijk, LTO Nederland)

Kyra Broeders

Glastuinbouw Nederland - © 2023