Campagne voor het onderzoek van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Onderzoekspanel Share my Voice doet onderzoek naar hoe arbeidsmigranten hun werkomstandigheden in Nederland ervaren. Welke arbeidsvoorwaarden bieden bedrijven om arbeidsmigranten te binden en behouden? Hoe tevreden zijn arbeidsmigranten hiermee? Het verzoek aan ondernemers is de vragenlijst te verspreiden onder internationale medewerkers.

Er heerst in Nederland nog veel onwetendheid over arbeidsmigranten en er wordt vooral gesproken óver arbeidsmigranten, maar nauwelijks mét arbeidsmigranten. De meningen en ervaringen van arbeidsmigranten worden daardoor vaak niet gehoord.

Om kennis over arbeidsmigranten te ontwikkelen, is het essentieel dat ook het perspectief van de arbeidsmigrant zélf wordt meegenomen. Daarom heeft het Kenniscentrum Arbeidsmigranten het onderzoekspanel Share my Voice opgericht om de stem van arbeidsmigranten te laten horen. Zij voeren via dit panel ongeveer 2 keer per jaar korte onderzoeken uit onder arbeidsmigranten. De onderzoeken gaan over allerlei onderwerpen, zoals gezondheidszorg, huisvesting en opleiding.

Peiling eind 2023
Het volgende onderzoek gaat over hoe arbeidsmigranten hun werkomstandigheden in Nederland ervaren. Welke arbeidsvoorwaarden bieden bedrijven om arbeidsmigranten te binden en behouden? Hoe tevreden zijn arbeidsmigranten hiermee? Deze en andere vragen komen aan bod in de vragenlijst. De resultaten van het onderzoek zullen waardevolle informatie opleveren over HR-beleid voor arbeidsmigranten.

Om zoveel mogelijk arbeidsmigranten te bereiken (en daarmee een krachtigere boodschap uit te kunnen dragen) heeft het Kenniscentrum Arbeidsmigranten een wervingscampagne opgezet. Flyers, posters, nieuwsberichten en andere communicatiemiddelen die jullie als werkgevers kunnen gebruiken om de peiling onder de aandacht te brengen onder jullie medewerkers. De communicatiemiddelen zijn bereikbaar in 7 talen: in het Nederlands, Engels, Pools, Roemeens, Bulgaars, Spaans en Oekraïens.

De campagne loopt tot medio december. De toolkit kun je downloaden via deze link. In de toolkit de nodige instrumenten om de vragen over arbeidsomstandigheden bij de arbeidsmigranten binnen uw organisatie onder de aandacht te brengen.

Heb je nog vragen dan kun je regelrecht met Anna Sobczyk van het Kenniscentrum Arbeidsmigratie contact opnemen: een e-mailadres: A.K.Sobczyk@spam-protecttilburguniversity.edu.

Glastuinbouw Nederland - © 2024