Drie digitale kantinebijeenkomsten over Het Nieuwe Telen dit najaar

Kas als Energiebron organiseert in oktober en november drie digitale kantinebijeenkomsten over Het Nieuwe Telen. Deze online sessies vervangen de bekende fysieke kantinebijeenkomsten die normaliter worden georganiseerd. Elke sessie komen andere onderwerpen aan bod. De docenten van de cursussen Het Nieuwe Telen bespreken de teelt-technische uitdagingen in de praktijk, op basis van de basisprincipes van HNT.

Thema 1: Vochtbeheersing in de herfst/winter
Vochtbeheersing in de herfst en winter periode is lang niet altijd eenvoudig en gaat vaak ook gepaard met aantasting van het gewas door onder ander Botrytis, klimaatverschillen in de kas en hoge energiekosten. Door toepassing van de principes van Het Nieuwe Telen wordt het mogelijk om een actief en uniform kasklimaat te realiseren, met als neveneffect een aanzienlijke energiebesparing door intensief schermen.
Datum: dinsdag 13 oktober van 15.30 tot 16.30 uur. Spreker is Jan Voogt (docent cursus HNT), gespreksleider is Robert Solleveld (Glastuinbouw Nederland).
Klik hier voor rechtstreeks aanmelden. Dat kan tot dinsdag 13 oktober 2020, 10.00 uur.

Thema2: Gezonde planten kweken, wie wil dat niet?
Omwille van bedrijfszeker en prettig werken, de eisen van de markt en de beperkingen op chemische gewasbescherming is het voor elke teler van belang om het teeltsysteem zo in te richten dat het ‘Weerbaar’ is. Weerbare planten zijn vanuit de teeltfactoren sterker, minder vatbaar voor ziekten, plagen of klimaat gerelateerde stress, en hebben een langere houdbaarheid. In deze digitale kantinebijeenkomst introduceren wat Weerbaar telen nu is en nemen we de teeltfactoren klimaat, bodem, plantmateriaal, bemesting, water en biodiversiteit onder de loep en wat je er in de praktijk mee kan. Ook bekijken we de plaats die zogenoemde ‘plantversterkers’  in een teeltsysteem kunnen hebben.
Datum: dinsdag 10 november van 15.30 tot 16.30 uur. Spreker is Wilma Windhorst (docent cursus HNT). Gespreksleider is Robert Solleveld (Glastuinbouw Nederland).
Klik hier voor rechtstreeks aanmelden. Dat kan tot dinsdag 10 november 2020, 10.00 uur.

Thema 3: Versnelling van de leercurve
Tijdens dit webinar besteedt Peter Geelen (docent cursus HNT) aandacht aan hoe de tuinder in zijn kracht kan worden gezet. Het doel hiervan is om stappen te zetten naar een meer rendabele teelt die ook nog toekomstbestendig is. Via een korte verkenning van enkele principes van Plant Empowerment wordt een tipje van de sluier opgelicht.
Datum: dinsdag 17 november van 15.30 tot 16.30 uur. Gespreksleider is Robert Solleveld (Glastuinbouw Nederland).
Klik hier voor rechtstreeks aanmelden. Dat kan tot dinsdag 17 november 2020, 10.00 uur.

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van een digitale kantinebijeenkomst is alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van de bijeenkomst (begin van de middag) ontvangen deelnemers per e-mail nadere instructie en een link waarmee de bijeenkomst te volgen is. Tien minuten voordat de bijeenkomst start, moet de inlogprocedure zijn uitgevoerd.
Neem voor meer informatie contact op met Simone de Jong, telefoon 085 003 64 00, mobiel 06 224 793 45.

Kas als Energiebron

Robert Solleveld

Glastuinbouw Nederland - © 2024