Erfgoedvloer en recirculatie WKK-condenswater in de spotlights

Een tiental belangstellenden bezocht 10 februari een voorlichtingsbijeenkomst vanuit DuurSaam Glashelder. De bijeenkomst werd gehouden in de ‘nieuwe vestiging’ van Van Winden Potplanten aan de Tuinderslaan 33 in Erica.

De bezoekers kregen eerst een rondleiding door de kas om te zien welke aanpassingen door Van Winden Potplanten zijn doorgevoerd. Zo is het gehele watertechnische gedeelte aangepakt, zowel binnen als buiten (silo’s). In de kas worden Zamioculcas geteeld, waar Van Winden Potplanten een groot marktaandeel in heeft. De potplanten worden geteeld op een erfgoedvloer, waardoor het bedrijf volledig is ‘gesloten’ en er geen uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater kan plaatsvinden.

Presentaties
Na de rondleiding werden twee presentaties verzorgd. Cock van Bommel van ErfGoed ging in op het concept van de erfgoedvloer, en op de voordelen, zowel teelt- en milieu-technisch als in financieel opzicht. Vervolgens kwam René Corsten van Delphy Adviesgroep aan het woord. Zijn verhaal bestond uit een drietal componenten. Allereerst stond hij stil bij de proeven die onder begeleiding van Delphy zijn uitgevoerd bij ErfGoed met een grondteelt op een erfgoedvloer. Deze proeven zijn onder andere uitgevoerd met de gewassen Chrysant en Lisianthus en laten zien dat een grondteelt op een erfgoedvloer mogelijk is en ook robuust is. Opvallend was de belangstelling van enkele aanwezige  glasgroentetelers voor dit concept, waarbij biologisch volledig gesloten geteeld kan worden. Voorwaarde is dan wel dat diverse instanties (o.a. SKAL) een gesloten grondteelt accepteren als biologisch, iets wat nu nog niet het geval is. Bekijk de presentaties onderaan dit bericht, onder de downloads.

Recirculatie WKK-condenswater
Als tweede onderwerp ging René Corsten in op het onderzoek naar recirculatie van condenswater van de WKK. Ruim een jaar terug is het condenswater van een achttal WKK’s in het gebied bemonsterd. De uitkomst van het onderzoek was zeer divers. Sommige WKK’s leveren uitermate geschikt condenswater voor hergebruik op. Bij andere WKK’s was volop vervuiling van olie, een te hoog gehalte aan zware metalen of de aanwezigheid van voedingswater. Vanuit de bezoekers kwam de vraag waarom ingezet zou worden op recirculatie van WKK-condenswater, met als onderbouwing dat de hoeveelheden ten opzichte van de totale waterbehoefte minimaal is, terwijl de risico’s hoog kunnen zijn. Zeker iets om nog verder over te discussiëren, aldus René Corsten, die zijn presentatie afsloot met het behandelen van een aantal algemene zaken op het gebied van milieu- en maatschappijvriendelijker telen.

DuurSaam Glashelder

Jaarplan Regio 2024

Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders en partners een toekomstbestendige glastuinbouw in de regio realiseren. Ook in 2024 staat deze ambitie centraal binnen de regio's.

Glastuinbouw Nederland - © 2024