EU-lobbyist Jesse Schevel spreekt Duits groentecongres toe over ontwikkelingen Nederland en sterkere samenwerking

Het herfstcongres van de Bondsvakgroep Groenten geldt als één van de belangrijkste evenementen binnen de Duitse groentesector. Jaarlijks komen bestuurders, telers en ketenpartners bijeen om de nieuwste trends, innovaties en (regionaal) beleid te bespreken. Zo ook dit jaar in München, waar de positie van de groenteteelt in een toekomstig Europa centraal stond. Op verzoek nam EU-lobbyist Jesse Schevel de aanwezigen mee in de ontwikkelingen in Nederland. Samen met de Beierse landbouwminister Michaela Kaniber (CSU) riep hij op tot intensievere samenwerking tussen EU-lidstaten voor een sterke groentesector in Europa.

Op vrijdag 21 november organiseerde de Bondsvakgroep Groenten zijn herfstcongres. De Bondsvakgroep Groenten vormt een samenwerkingsverband van onze belangrijkste Duitse partners, het Zentralverband Gartenbau (ZVG, tuinbouw), het Deutscher Bauernverband (DBV, akkerbouw) en het Deutscher Raiffeisenverband (DRV, coöperaties). Binnen COPA-COGECA werkt Glastuinbouw Nederland intensief met deze organisaties samen.

Met als doel om de samenwerking tussen Duitsland en Nederland in Europa verder te versterken, was Jesse Schevel gevraagd om namens Glastuinbouw Nederland in te gaan op de ontwikkelingen in Nederland. Daarbij ging het vooral om energie, arbeid, water en plantgezondheid, maar ook onze inzet op gezondheid en geluk. Schevel riep met de Beierse landbouwminister Kaniber het congres op intensiever met gelijkgestemde lidstaten op te trekken: “De uitkomst van de SUR laat zien hoe belangrijk dit is.”

Een Europese blik
Tijdens het congres richtten de Duitse groentetelers hun blik op hun Europa. Hoe verhoudt de Duitse groenteelt zich tot die van andere in Europa? Stelt Duitsland strengere eisen voor gewasbescherming of is dat slechts een onderbuikgevoel? En is het minimumloon in Duitsland écht een van de hoogste in de EU? Door de groenteproductie in Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen en Spanje te bekijken, bespraken de Duitsers de uitdagingen en kansen voor de groenteproductie in Europa.

Schevel ging in zijn bijdrage allereerst in op de verkiezingsuitslag in Nederland. De traditioneel nauwe bond tussen sector, overheid en politiek in Beieren, zoals door landbouwminister Kaniber toegelicht, biedt daarvoor inspiratie. Qua arbeid besprak Schevel de cao, voorgenomen loonsverhogingen en het nieuwe pensioenstelsel. Verder deed Schevel de klimaatambities van de sector uit de doeken aan de hand van het convenant en de fiscale maatregelen. Net als in Nederland kent Duitsland een ambitieus klimaatbeleid, waarbij ook de tuinbouw wordt verwacht snel te vergroenen. Grote interesse was er ook op het congres voor de inzet van de Nederlandse glastuinbouw op water en plantgezondheid. Het krimpende middelenpakket beperkt zich niet tot onze landsgrenzen en ook in Duitsland wordt water schaarser. Met het oog op de verwachte ‘Blue Deal’ in Europa, na de Green Deal, biedt dit goede kansen voor samenwerking.

Intensievere samenwerking
Tijdens het herfstcongres zijn daartoe de eerste stappen genomen met bestuur van de Bondsvakgroep Groenten. Niet alleen om samen op bovengenoemde dossiers op te trekken, maar ook om ons gedeelde verhaal omtrent gezondheid en geluk in Brussel uit te rollen.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024