Europees Parlement verwerpt EU-gewasbeschermingswet (SUR): terug naar de tekentafel

Op woensdag 22 november heeft het Europees Parlement de Verordening Duur-zaam Gebruik Gewasbescherming (SUR) verworpen. De Europese Commissie wilde met de SUR, als onderdeel van de Europese Green Deal, zorgen voor verdere ver-duurzaming, maar bevatte ook zeer omstreden punten, waaronder reductiedoel-stellingen en gebruiksverboden in bepaalde gebieden. Waar de christendemocraten (EVP) en liberalen (Renew) op 22 november pleitten voor werkbaar en realistisch beleid, stuurden juist de Groenen en sociaaldemocraten uiteindelijk met de con-servatieven (ECR) het wetsvoorstel terug naar de tekentafel. Glastuinbouw Neder-land is blij dat onze ondernemers worden behoed voor onwerkbaar beleid, maar roept op om de voornemens om de beschikbaarheid van alternatieven te versnellen niet uit het oog te verliezen. Deze alternatieven zijn hard nodig om het toene-mend aantal knelpunten in de teelten te kunnen oplossen.

De SUR gold de afgelopen maanden als heet hangijzer in Brussel. Met reductiedoelstellingen, gebruiksverboden in bepaalde gebieden, strikte IPM-maatregelen en uitvoerige registraties wilde de Europese Commissie het gewasbeschermingsgebruik in de EU stevig terugdringen. Uiteindelijk moest dit gebruik in 2030 zijn gehalveerd. Glastuinbouw Nederland heeft continu benadrukt dat deze generieke maatregelen niet bijdragen aan de transitie naar duurzamere teeltsystemen, maar dat juist maatwerk en versnelling van alternatieven essentieel zijn om stappen te kunnen zetten op duurzaamheid. Iets waar de sector de afgelopen jaren met het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 stevig op inzet.

Wel een stok, geen wortel
De SUR bevatte in zijn huidige vorm vooral een stok. Een stok om het gebruik halsstarrig te verminderen. De wortel was echter nauwelijks aanwezig. In het wetsvoorstel ontbraken concrete voorstellen om de beschikbaarheid van laagrisico-, biologische alternatieven, precisietechnieken of nieuwe veredelingstechnieken te vergroten, tot ongenoegen van Glastuinbouw Nederland. Mogelijkheden om winst te boeken op duurzaamheid bleven daarmee uit. Begin dit jaar presenteerde Wageningen Economic Research (WEcR) dat het Europese gewasbeschermingsbeleid leidt tot een forse reductie van het gewasbeschermingsmiddelenpakket met grote oogstverliezen tot gevolg. Het beleid zou in de toekomst leiden tot het verschuiven van teelten naar buiten Europa, met gevolgen voor de Europese voedselsoevereiniteit en ook komt import van buiten Europa de duurzaamheid niet ten goede. Glastuinbouw Nederland hoopt daarom dat de Raad van EU-milieuministers deze bevindingen van het Parlement overneemt.

Ambities blijven staan
Dat het Europees Parlement nu de rem op de SUR zet verandert niets aan de duurzaamheidsambities van de sector. Glastuinbouw Nederland blijft zich in Brussel onverminderd inzetten om te laten zien wat de bijdrage is van de glastuinbouw, aan een duurzame en gezonde productie van groenten, fruit, bloemen en planten voor de samenleving in Europa.

Jesse Schevel

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024