EU neemt beslissing over einddatum toelating imidacloprid

Onlangs hebben de EU-lidstaten besloten om de expiratiedatum voor de actieve stof van Admire, imidacloprid te vervroegen en vast te stellen op 1 december 2020. Dit besluit is genomen omdat er voor de actieve stof imidacloprid geen hernieuwingsaanvraag is ingediend door Bayer CropScience. Er is nog geen duidelijkheid over de definitieve respijttermijnen van Admire

Het is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen wat dit precies betekent voor de respijttermijnen van Admire in Nederland. Hierover zal het Ctgb binnen enkele maanden een besluit nemen. Omdat de uiterste opgebruiktermijn voor imidacloprid in Europa is vastgesteld op 31 mei 2022 verwacht Bayer CropScience geen problemen voor het gebruik van Admire in 2021. Het bedrijf zal telers op de hoogte stellen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Raadpleeg voor meer informatie hierover eerdere berichtgeving over dit onderwerp op de website van Bayer CropScience. Of neem voor vragen over dit onderwerp contact op met crop advisor Jan Hulst, telefoon: 06 278 305 03.

Jan Hulst (Bayer)

Glastuinbouw Nederland - © 2022