Europa kiest: hoe denken de politieke partijen over de glastuinbouw?

Nog minder dan een maand, dan kiest Nederland haar nieuwe leden van het Europees Parlement. Deze stembusgang van 6 juni is belangrijk voor de glastuinbouw. Het meeste beleid dat onze sector raakt, vindt zijn oorsprong in Brussel. De uitslag van die verkiezing bepaalt de koers van de EU voor de komende vijf jaar. Het is dan ook belangrijk dat u gaat stemmen. Maar hoe denken de politieke partijen over de glastuinbouw? En op welke onderwerpen willen zij zich in gaan zetten? Dan biedt de Agrarische Programmatracker van LTO Nederland wellicht uitkomst.

Agrarische Programmatracker
De afgelopen tijd presenteerden diverse politieke partijen hun conceptprogramma’s. Om het overzicht te houden introduceert LTO Nederland de Agrarische Programmatracker: een overzicht van de voor tuinbouw belangrijkste passages uit de partijprogramma’s. Deze passages zijn te selecteren op onderwerp, thema’s en partijen. Daarnaast bevat de tracker het overzicht van de gepubliceerde programma’s. De programmatracker geeft daarmee een helder overzicht van de inzet van de politieke partijen richting de Europees Parlementsverkiezingen.

Dagelijks gezond voedsel
Met het overzicht wil Glastuinbouw Nederland een objectief overzicht geven hoe de verschillende politieke partijen de toekomst van de Nederlandse tuinbouw in EU-verband zien. Het overzicht is tot stand gekomen op basis van enkel de verkiezingsprogramma’s. Uitspraken die door de kandidaat-Europarlementariërs gedaan zijn gedurende de campagne zijn in het overzicht niet verwerkt. De programma’s van zowel BBB als JA21 worden toegevoegd zodra zij een programma presenteren.

#KasPolitics
In aanloop naar de EU-verkiezingen nodigt Glastuinbouw Nederland kandidaat-Europarlementariërs uit in zijn kassen om ze bij te praten over onze ambities en uitdagingen op het gebeid van klimaat, water, plantgezondheid, veredeling, handel en arbeid. Eerder deed de organisatie de politieke partijen al een handreiking met haar Europees verkiezingsmanifest. Met koepelorganisatie COPA-COGECA lanceerde Glastuinbouw Nederland ook nog een sierteeltprogram, om het belang van deze sector voor een groener en gezonder Europa specifiek te benadrukken.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024