Europese sierteelt lanceert verkiezingsmanifest: 'De groene motor van Europa'

‘Wij zijn de groene motor van Europa. Want met onze bloemen en planten vormen we de basis van een gezonder, groener en gelukkiger Europa. Iedere dag opnieuw telen we groene landschappen, kleurrijke omgevingen, onvergetelijke momenten en welzijn. Wij groeien de toekomst van Europa. Samen met onze coöperaties zorgen we dat iedere Europeaan dagelijks kan genieten van onze groene kracht.’ Die boodschap lanceerde de Europese sierteeltketen op dinsdag 9 april in het Europees Parlement in opmaat naar de EU-verkiezingen in juni 2024.

Biodiversiteitsherstel, klimaatmitigatie en volksgezondheid vragen om meer sierteelt. Meer groen zorgt voor verkoeling en een schonere lucht en houdt zo steden leefbaar in een veranderend klimaat. Een groene en fleurige omgeving draagt tegelijkertijd bij aan de mentale gezondheid van mensen. Het vermindert stress en laat ons creatiever en productiever voelen. Niet alleen mensen, maar ook bijen, vlinders en hommels worden vrolijk van kleurrijk bloeiende plantsoenen. Bestuivers die essentieel zijn voor biodiversiteitsherstel. Bloemen en planten vormen dus de drijvende kracht achter een gezonder, groener en gelukkiger Europa. En dus om de Europese Green Deal te realiseren.

Erkenning van de sierteelt
Meer erkenning voor de rol van sierteelt in de EU is nodig. De Europese sierteeltketen, verenigd in koepelorganisatie COPA-COGECA, lanceerde dinsdag 9 april daarom op initiatief van Glastuinbouw Nederland en Royal FloraHolland in aanloop naar de Europees Parlementsverkiezingen van 6 juni 2024 een politiek manifest. Tijdens een veelkleurig evenement namen Europarlementariërs Tom Vandenkendelaere (EVP, België) en Camilla Laureti (S&D, Italië) het manifest namens de twee grootste fracties in het Europees Parlement in ontvangst.

Download het manifest:

Jean Aerts, voorzitter van de COPA-COGECA-werkgroep Bloemen en Planten: “In de EU ziet men vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid de sierteelt vaak als een kleine sector. Maar onze sector is wijdverspreid in Europa en heeft in diverse lidstaten een groot economisch en maatschappelijk belang. Met dit manifest laten we zien hoe onze gewassen bijdragen aan gezondheid, groen en geluk en zo de doelen van de Green Deal dichterbij brengen. Een groener Europa vraagt dus in de toekomst om meer sierteelt.”

Samen groeien we de toekomst
Om in de toekomst te kunnen blijven telen, is voldoende water cruciaal. De keten roept de EU dan ook op om in te zetten op het behoud van voldoende en kwalitatief goed gietwater. Ook vraagt de sector om als Europa te investeren in de energietransitie en de toelating en beschikbaarheid over groene gewasbescherming te versnellen om zijn voetafdruk verder te kunnen verlagen. De Nederlandse glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn en geen emissies meer naar het milieu hebben in 2027, maar kan deze doelen alleen realiseren als er voldoende alternatieven zijn. Dat vraagt intensieve samenwerking met de EU.

Aerts vervolgt: “Samen staan we voor grote uitdagingen. Dit manifest laat zien hoe de sierteelt hier met de EU aan wil werken, zodat we samen deze transitie naar een duurzamer Europa kunnen verwezenlijken. Als telers zetten we hiermee een eerste stap daartoe.”

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024