Europees Parlement zet seinen op groen voor CRISPR-Cas

Het Europees Parlement wil nieuwe veredelingstechnieken (NGTs) toestaan in Europa. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde vandaag in met een wetsvoorstel om dat te regelen. Het gebruik van technieken als CRISPR-Cas komt daarmee een stap dichterbij. Een belangrijke stap volgens Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland. NGTs zijn niet alleen cruciaal voor de Europese voedselsoevereiniteit, maar ook in klimaatadaptatie en verdere vergroening van de land- en tuinbouw.

De toelating en toepassing van NGTs moet makkelijker, vindt het Europees Parlement. Er moet een einde komen aan de dure en tijdrovende procedures, die technieken als CRISPR-Cas onmogelijk maken. Een meerderheid stemde daarom vandaag in met een wetsvoorstel van de Europese Commissie om dat te realiseren. Een langgekoesterde wens van de sector. Een duurzame land- en tuinbouw heeft belang bij deregulering van NGTs, waarbij transparantie, traceerbaarheid en keuzevrijheid als randvoorwaarden worden geborgd.

NGTs dragen bij aan verduurzaming
Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland: “In het licht van het krimpende middelenpakket is dit wetsvoorstel een belangrijke aanvulling aan de nog ontoereikende groene gereedschapskist van telers. Doordat weerbare gewassen minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen kan het gebruik van gewasbescherming nog verder worden teruggebracht. Hiermee kunnen NGTs een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese voedselsoevereiniteit, klimaatadaptatie en verdere vergroening van onze sector.”

“Dit geldt voor alle sectoren,” vult Ron Mulders, LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten, aan. “Alle teelten, van groot tot klein, hebben nu al vaak onvoldoende effectieve middelen tot hun beschikking. De continuïteit en diversiteit van de voedsel- en groenvoorziening moet worden gewaarborgd. NGTs mogen niet alleen grote gewassen dienen, maar zijn broodnodig voor het toekomstperspectief van boeren en tuinders.”

Geen octrooien, niet biologisch
De Europarlementariërs hadden twee kritische noten op het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Zo willen ze dat zaden en planten die via NGTs zijn verkregen, toegankelijk blijven voor kleine veredelaars en telers. Octrooien op deze zaden en planten wil het Parlement dan ook tegengaan. Tevens wil het Parlement niet dat NGTs worden toegepast in de biologische sector. LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland onderschrijven dit en zijn van mening dat er voldoende waarborgen moeten zijn voor deze bescherming.

Vervolg
Momenteel debatteren de EU-landbouwministers in de Europese Raad eveneens over octrooien en de positie van de biologische sector. Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland roepen de ministers op om vaart te zetten op dit dossier, zodat telers die dat willen toegang kunnen krijgen tot NGT-gewassen maar dat de uitzondering van de biologische sector effectief verzekerd blijft. Pas nadat de ministers hun goedkeuring hebben gegeven en een akkoord hebben bereikt met het Europees Parlement over de wet, zal duidelijk worden of NGTs als CRISPR-Cas worden toegestaan zonder dure en tijdrovende procedures.

Jesse Schevel

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024