Geborgde zetels categorie Gebouwd (waaronder glastuinbouw) verdwijnen uit waterschapsbestuur

Nadat vorige week in de Eerste Kamer de stemmen staakten bij de behandeling van het wetsvoorstel voor aanpassing van het waterschapsbestuur, is het wetsvoorstel vandaag (29 november) helaas wel aangenomen. Dit betekent dat de categorieën Agrarisch en Natuur elk twee geborgde zetels overhouden/krijgen en de categorie Gebouwd haar geborgde zetels kwijtraakt.

De motie om via een novelle het wetsvoorstel aan te passen naar twee geborgde zetels voor alle categorieën, haalde het net niet. Daarmee is het definitief dat Gebouwd haar geborgde zetels kwijt raakt. Gezien de korte tijd tot de verkiezingen in maart 2023, zal dat waarschijnlijk pas effectief worden bij de verkiezingen in 2027. Dat betekent dat de komende periode er nog wel geborgde zetels voor Gebouwd deel uitmaken van het waterschapsbestuur.

Gefaseerde invoering
De gezamenlijke geborgde zetels hadden ook altijd een vaste plaats in het dagelijks bestuur van het waterschap. Die vaste plaats komt mogelijk deze komende periode al te vervallen. Na aanname van het wetsvoorstel stemde de Eerste Kamer namelijk in met een motie voor gefaseerde invoering van de wetgeving.
Volgens de indieners van het wetsvoorstel worden de coalities pas na de verkiezingen bepaald, waardoor invoering van deze wijziging in hun ogen nog acceptabel is. Of dit ook zo gaat gebeuren, is uiteindelijk aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024