Geen vliegverbod vrachtvervoer op Latijns-Amerika en VK

Vandaag, donderdag 21 januari, debatteerde de Tweede Kamer met het Kabinet over de voorgenomen nieuwe maatregelen om de verspreiding van verschillende mutaties van het coronavirus tegen te gaan. Voor bedrijven in de glastuinbouw is van belang dat aanvullende maatregelen worden getroffen om het internationale reizen verder te beperken. Die maatregelen zijn naar verwachting vanaf 23 januari 00:01 van kracht.

Het kabinet stelt vanaf zaterdag een vliegverbod in voor personenvervoer voor die landen buiten Schengen waarin (mogelijk) gevaarlijke varianten van het virus het meest voorkomen. Het gaat om: het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de landen in Zuid-Amerika.
Dit vliegverbod geldt totdat de verplichte quarantaine voor reizigers wettelijk is geregeld. Het ministerie van VWS verwacht daar minstens een maand voor nodig te hebben. Daaruit volgt dat het vliegverbod waarschijnlijk tenminste een maand van kracht zal zijn. Er is nog geen definitieve einddatum aan het vliegverbod verbonden. Voor het vliegverbod geldt een aantal uitzonderingen, waaronder het vrachtvervoer.

Dubbele testverplichting: PCR-test en sneltest
Het kabinet stelt vanaf 23 januari 2021 00.01 uur een verplichting in voor het doen van een sneltest, afgenomen maximaal 4 uur voor vertrek, voor alle reizigers die per vliegtuig of ferry uit hoogrisicogebieden naar Nederland komen. Deze verplichting komt bovenop de al bestaande verplichting voor het doen van een PCR-test 72 uur voor vertrek. De sneltest wordt gecheckt door de transportmaatschappijen en is een harde verplichting: als er geen mogelijkheid is tot afname van een sneltest maximaal vier uur voor vertrek van de vlucht of ferry, bijvoorbeeld omdat er geen testfaciliteiten (open) zijn, kan er niet worden gereisd.

Verplichte quarantaine voor reizigers
Zoals al eerder bekend is gemaakt wordt de quarantaineperiode van tien dagen na het reizen (of 5 dagen en daarna een negatieve COVID-test) binnenkort verplicht gesteld. De quarantaine is op dit moment een dwingend advies, dat slecht wordt nageleefd. Voor het wettelijk opleggen hiervan is een wetswijziging nodig, waarvoor VWS verwacht een maand nodig te hebben. Dit verandert dus niet direct. VWS is voornemens om, parallel aan de quarantaineplicht, te werken aan verplichte registratie voor alle reizigers uit hoogrisicogebieden (ook niet-Nederlanders). Voor het bouwen van een dergelijk registratiesysteem wordt minimaal een maand gerekend.

Gevolgen tuinbouwsector
Het vliegverbod op Zuid-Afrika en Zuid-Amerika kan ook gevolgen hebben voor de import van uitgangsmateriaal voor de sierteelt. Die producten komen deels ook via passagiersvluchten naar Europa. De verwachting van de Taskforce Logistiek is echter dat deze transportstroom – naast transport via vrachtvliegtuigen - via de Verenigde Staten alsnog naar Nederland kan komen.
Verder is duidelijk geworden dat naar alle waarschijnlijkheid ook Duitsland het vrachtverkeer van bloemen, planten, groenten en fruit zal blijven toestaan. Hierover wordt nog onderhandeld. De eerder gemaakte afspraken over Green Lanes binnen de EU worden dan, ondanks eerdere berichten, gehandhaafd.

Quincy von Bannisseht

Glastuinbouw Nederland - © 2021