Gemeenteraad Westland stemt voor verlenging omgekeerde osmose

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van het Westland op woensdag 13 december is de ‘Verordening brijnlozingen in bodem Westland 31 december 2023 – 31 december 2025’ aangenomen met 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Tijdens de raadsvergadering bleek bij veel partijen begrip voor het standpunt van de gemeente. Provincie Zuid-Holland heeft nieuw brijnbeleid in voorbereiding dat naar verwachting in de loop van 2025 in werking treedt. Westland wil het eigen beleid afstemmen op het provinciale beleid. Het maatwerk van veel ondernemers loopt echter af op 31 december 2023. Om te voorkomen dat die ondernemers in overtreding zijn totdat het nieuwe beleid van de gemeente in werking treedt, is verlenging van het huidige maatwerk noodzakelijk. Dat wordt geregeld met de aangenomen verordening.

Glastuinbouwondernemers worden schriftelijk door de gemeente geïnformeerd over de verordening en hoe zij in aanmerking kunnen komen voor de verlenging. Die werkwijze is daarmee vergelijkbaar met de werkwijze die is gehanteerd bij de eerdere verlenging van het maatwerk tot 31 december 2023.

De tekst van de verordening en bijbehorende documenten zijn onderaan dit bericht te vinden onder het kopje 'dowloads'.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024