Glastuinbouw in gesprek met SP Kamerfractie

Op maandag 6 mei brachten SP Kamerlid Jasper van Dijk en zijn beleidsverantwoordelijke Arnout Hoekstra een bezoek aan tomatenkwekerij Agro Care in Maasdijk. Namens Agro Care waren Kees van Veen en Bas Hanemaayer aanwezig en namens Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak en beleidsspecialist Arbeid Peter Loef.

Huisvesting
Wij hebben met elkaar het belang benadrukt van arbeidsmigranten voor onze sector. Lees hier meer over ons standpunt. Ook is ingegaan op alles wat rondom het werken met gecertificeerde uitzendbureaus in onze cao is geregeld en wat we eraan doen om de huisvesting goed te regelen. Er is aangegeven dat er een probleem is ten aanzien van het aantal beschikbare slaapplaatsen en de verschillen in gemeentelijk beleid. Ook is ingegaan op de misvatting dat arbeidsmigranten ‘goedkoper’ zijn. De inzet vraagt een hogere investering van telers vanwege alle zaken die rondom een verblijf in Nederland moeten worden geregeld. Of dat nu door de teler voor de migrant wordt geregeld en betaald of dat het uitzendbureau dat doet en de teler dat in de factuur betaalt.

Onze sector wil het ook goed regelen omdat we niet willen dat arbeidsmigranten in handen vallen van huisjesmelkers waar ook de gemeenten geen zicht meer op hebben. Voorts hebben we aangegeven dat veel van de arbeidsmigranten ook geen langere contracten willen dan 3 tot 6 maanden. Zij willen in korte tijd veel geld verdienen om vervolgens weer snel terug te gaan. Wat de sector ‘steekt’ is dat er ondernemers de ervaringen hebben dat arbeidsmigranten geen contractverlenging willen en dus vrijwillig werkloos worden, maar van het UWV toch een uitkering krijgen. Gelukkig lijkt dit nu aangepakt te worden.

Als het gaat om de omgang met uitzendkrachten geven veel telers aan uitzendkrachten gewoon mee te nemen in alle zaken die voor het personeel worden georganiseerd om hen niet het gevoel te geven dat zij er niet bij horen. Goed werkgeverschap geldt niet alleen voor het eigen personeel, maar zeker ook voor de uitzendkrachten. Er is een noodzaak om met arbeidsmigranten te werken omdat er onvoldoende Nederlands personeel beschikbaar is c.q. bereid is om in de sector te werken. En meer betalen is niet de oplossing omdat de ondernemers anderszins in een onmogelijke concurrentiepositie komen. Daarbij betalen veel ondernemers meer dan het wettelijk minimum. Jammer, dat het beeld van de sector wordt bepaald door een kleine groep bedrijven die willens en wetens regels niet naleven. Iets wat in alle sectoren gebeurt. De glastuinbouw is een stroomversnelling geprofessionaliseerd zowel voor wat betreft bedrijfsvoering als HR-beleid. Het zijn volwassen bedrijven die internationaal opereren en waarbij bij enkele bedrijven ook vreemd kapitaal zijn intrede doet. Met elkaar in het belang van iedereen moeten we het beeld van de sector herijken en misstanden keihard aanpakken.

Bekijk onderaan dit artikel het document wat wij als input voor het gesprek hebben gebruikt.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies