Glastuinbouw Nederland pleit voor intrekking ODE tariefvoorstel 2020

Middels een petitie, die is onderschreven door ongeveer 1.500 ondernemers en managers in de glastuinbouw en wordt ondersteund door diverse organisaties, doet Glastuinbouw Nederland een dringend beroep op de Tweede Kamer om het Kabinet te verzoeken het ODE tariefvoorstel 2020 voor elektriciteit in de glastuinbouw, in de schijf van 50.000 tot 10 miljoen kWh, in te trekken. “Die tariefverhoging treft naar schatting 400 bedrijven in ernstige mate”, benadrukt voorzitter Sjaak van der Tak.

Van der Tak noemt diverse argumenten ter onderbouwing van de petitie. “De voorgestelde tariefverhoging van de ODE is geen onderdeel geweest van besprekingen en afspraken in het Klimaatakkoord 2030. Duidelijk is dat het een averechts effect heeft op de energietransitie, aangezien bedrijven worden gedwongen om weer te kiezen voor fossiele opties. Het draagvlak voor het Klimaatakkoord onder tuinders wordt hierdoor ondermijnd in plaats van ondersteund.” Van der Tak noemt het zeer zorgelijk dat de zeer ingrijpende tariefstijging met 177% in genoemde verbruiksschijf leidt tot acute faillissementen of bedrijfssluitingen van veel glastuinbouwbedrijven.

Verzoek
In de petitie verzoekt Glastuinbouw Nederland de Tweede Kamer het initiatief te nemen om het tariefvoorstel in te trekken. De glastuinbouw wil vervolgens met de politiek in overleg treden over alternatieven die wél recht doen aan de uitgangspunten van het Klimaatakkoord en de inspanningen van ondernemers in de glastuinbouw. “Verzoek is een ODE vrijstelling te onderzoeken en uit te werken voor toepassing van elektrisch aangedreven installaties in de glastuinbouw, ter vervanging van installaties die worden aangedreven met fossiele energie. En tevens om een ODE vrijstelling te onderzoeken en uit te werken voor inkoop van elektriciteit die duurzaam is opgewekt”, aldus Sjaak van der Tak.

Petitieaanbieding
De petitie wordt op dinsdagmiddag 12 november om 13.15 uur aangeboden aan de vaste Kamercommissie Financiën. Pers in het bezit van een Kamerpas wordt hierbij van harte uitgenodigd om de petitieaanbieding bij te wonen. Naast vertegenwoordigers van Glastuinbouw Nederland en Greenports-Nederland zullen ook diverse telers daarbij aanwezig zijn.
Gezien het grote belang voor de sector en voor de klimaatinspanningen verzoekt ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland de media om ruimschoots aandacht te besteden aan dit signaal van de glastuinbouw.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies