Glastuinbouw Nederland verwacht concreet resultaat van bestuurlijk overleg LNV en EZK

Medio januari overhandigde voorzitter Adri Bom-Lemstra namens het brede glastuinbouwcluster een brandbrief over de hoge energieprijzen aan de ministers van LNV, EZK en Klimaat & Energie. Daarover wordt gesproken in een bestuurlijk overleg op dinsdag 8 maart aanstaande. Glastuinbouw Nederland verwacht dat dit tot concrete resultaten zal leiden. “Gezien de huidige situatie is dat ook noodzakelijk.”

Als voorzitter van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland neemt Adri Bom-Lemstra deel aan het bestuurlijke topoverleg. Ook vertegenwoordigers van Rabobank, Agro Energy en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zitten aan tafel tijdens het gesprek met de top van de ministeries van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en Economische Zaken & Klimaat.
Inzet zal primair zijn om de liquiditeit van glastuinbouwbedrijven te vergroten. De enorme stijging van de energieprijzen bedreigt veel bedrijven in hun voortbestaan. “Daar komt bij dat ondernemers snel het vet op de botten kwijtraken, waardoor ook de energietransitie voor de langere termijn onder grote druk komt”, benadrukt Adri Bom-Lemstra.

Voedselvoorziening
De oorlog in Oekraïne heeft de situatie op de energiemarkt ten opzichte van begin dit jaar snel verder verslechterd. Maar de oorlogssituatie zorgt ook voor druk op de voedselvoorziening in een groot deel van de wereld. “Ook daarvoor is het van belang dat de glastuinbouw een krachtige, innovatieve sector blijft. We hebben helaas geleerd dat niets meer zeker is.”

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024