Glastuinbouw Nederland werkt aan Masterplan Internationale Werknemers: ‘Het moet anders!’

De norm van Glastuinbouw Nederland op gebied van arbeid is goed werkgeverschap voor iedereen die in de sector werkt, zowel voor vaste medewerkers, als voor mensen die tijdelijk in de sector actief zijn. Een kleine groep hanteert echter andere normen en waarden, doorgaans ingegeven door puur eigen belang. Zij bezorgen de sector slechte media en een slecht imago, waar de overgrote meerderheid van goedwillende bedrijven enorme last van heeft. Dat moet anders! De ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs heeft besloten de handschoen op te pakken en een masterplan op te stellen.

Internationale werknemers moeten met respect worden behandeld. De ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland heeft daar een duidelijke visie op geformuleerd. 
Bij goed werkgeverschap wordt geen onderscheid gemaakt tussen medewerkers op de loonlijst en mensen die via een uitzendbureau in de sector werken. Uit een enquête van Glastuinbouw Nederland onder haar leden, blijkt dat 81% van de respondenten uitzendkrachten betrekt bij reguliere activiteiten en laat samenwerken met het personeel dat in loondienst is. 11% van de leden geeft aan dat deze werknemers worden betrokken bij de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad. 15% van de leden biedt daarnaast arbeidsmigranten die op de eigen loonlijst staan huisvesting aan. Gecertificeerde huisvesting is hierbij het uitgangspunt. Daarbij is in de cao opgenomen dat er alleen mag worden gewerkt met uitzendbureaus die SNA gecertificeerd zijn en dat telers ervoor moeten zorgen dat de uitzendkrachten conform de Cao glastuinbouw worden betaald. Kortom, er is teeltbedrijven veel aan gelegen het de internationale werknemer naar de zin te maken. Ondernemers begrijpen als geen ander het belang van deze groep voor de glastuinbouwsector.

Aandeel flexibele arbeid
In de glastuinbouw loopt in pieken het aantal werknemers in een jaar op tot 125.000 (2018)  Het aantal flexibele krachten is 72% (90.000) van het totale aantal werkenden in een jaar en tenminste 80% (72.000) is internationale werknemer. Daarvan werken er ongeveer 38.000 jaarrond in de sector.
Een grote groep internationale werknemers wil niet in vast dienstverband werken. Dat facet moet niet worden onderschat. Deze medewerkers willen terug naar het land van herkomst als er voldoende is verdiend en zien een vast dienstverband als belemmering. 
Anderzijds werkt de sector, samen met bijvoorbeeld de Gemeente Den Haag en het Westland, aan een project om mensen die langdurig in de bijstand zitten in de glastuinbouwsector aan het werk te krijgen. Maar veelal is een financiële prikkel van een paar euro onvoldoende om hen daartoe te bewegen. Meer loon is ook niet de oplossing als veel van een eventuele loonsverhoging middels extra belasting weer aan de overheid moet worden afgedragen voor regelingen waar werknemers niet direct het nut van in zien.

Op de politieke agenda
De ondernemers in de glastuinbouw zijn zich nadrukkelijk bewust van het grote belang van de internationale werknemer voor de sector. Zonder hen geen oogst. De ondernemers hebben er alle belang bij dat zaken goed worden geregeld en dat de mensen zich fijn voelen in de periode dat zij in Nederland zijn.
Maar er is ook een kleine groep individuen die, over de ruggen van de internationale werknemers, in korte termijn veel geld willen verdienen. Voor hen staat maar één belang voorop, het eigen belang. Dit kunnen uitzendbedrijven zijn, maar er zijn ook telers die het werkgeverschap richting de internationale werknemer niet goed regelen. De kleine groep individuen met vaak meerdere uitzendbv’s op hun naam en de telers met ondermaats werkgeverschap richting uitzendkrachten, verpesten het voor de sector, veroorzaken schade en doen mensen tekort. De incidenten die zij veroorzaken halen het nieuws. Deze negatieve berichten bepalen de headlines in kranten en op televisie. Ze beïnvloeden ook het beeld bij alle potentiële werknemers. Terwijl de glastuinbouw hen, door alle innovaties en ontwikkelingen, een uitdagende baan en een prachtige toekomst kan bieden. Zolang zij alleen de incidenten zien is de kans klein dat zij ons als kansrijke sector zien.

Verandering noodzakelijk
De ondernemerswerkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland heeft dan ook besloten een masterplan op te stellen en met de verschillende onderwerpen aan de slag te gaan waar zij zelf regie op kan uitvoeren. 1 januari aanstaande is de ambitie dit plan klaar te hebben. Er wordt samenwerking gezocht met die partijen die dezelfde ambities en belangen hebben. 
Onderdeel van dit plan is ook om begin 2021 een conferentie te organiseren opvolgend aan de eerste werkconferentie op 16 januari 2020 toen input is vergaard voor de Human Capital Agenda van Glastuinbouw Nederland. Deze is vanwege corona met vertraging vastgesteld en gepubliceerd.

Aspecten masterplan
Ondertussen wordt al wel gewerkt aan verschillende onderdelen van het genoemde masterplan. Het zal onder andere in gaan op de volgende aspecten:

1.         Keurmerken;
2.         Helpdesk voor internationale werknemers;
3.         Onderzoek naar belemmeringen en doorstroom;
4.         Duurzame ontwikkeling internationale werknemers;
5.         Bewustwording verantwoordelijkheden inlener;
6.         In beeld brengen ‘best practises’;
7.         Participatie in actieplan Taskforce Arbeid LTO Nederland.
Daar waar dat mogelijk en noodzakelijk is, wordt voor de uitvoering daarvan aanvullende financiering gezocht.

Jaarplan Regio 2024

Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders en partners een toekomstbestendige glastuinbouw in de regio realiseren. Ook in 2024 staat deze ambitie centraal binnen de regio's.

Glastuinbouw Nederland - © 2024