Goed werkgeverschap basis van Human Capital Agenda 2023-2025

Het bestuur van Glastuinbouw Nederland heeft deze week de Human Capital Agenda voor de komende drie jaar vastgesteld. De HCA is de beleidsagenda van de glastuinbouw voor het aantrekken, behouden en ontwikkelen van menselijk kapitaal. Deze nieuwe versie bouwt voort op de Human Capital Agenda 2020-2022 en de acties die daaruit zijn voortgekomen.

Voor de Human Capital Agenda 2023-2025 hebben we ons samen met ondernemers en andere belanghebbenden afgevraagd hoe we de aantrekkingskracht van onze sector structureel kunnen versterken. Hoe kunnen we de kloof tussen vraag en aanbod dichten en wat staat ons te doen om bestaande en nieuwe krachten duurzaam te verbinden aan de glastuinbouw? Dat is urgenter dan ooit als we kijken naar de krapte op de arbeidsmarkt en de concurrentie van andere branches. Daar komt bij dat het werk in onze sector de komende jaren ingrijpend verandert en dus andere kennis en competenties vraagt. We zullen dus met nieuwe, creatieve oplossingen moeten komen.

Sleutel is goed werkgeverschap
Door invulling te geven aan goed, mensgericht werkgeverschap en de sector beter te profileren, zorgen we dat meer mensen kiezen en blijven kiezen voor werken in de glastuinbouw. Pas dan kan de sector met dat verhaal (nieuwe) medewerkers aantrekken en aan bedrijven binden.
De specialisten van Glastuinbouw Nederland zijn gekomen tot vijf speerpunten waaraan samen met de leden en andere betrokkenen de komende jaren wordt gewerkt, namelijk:

  1. Optimaliseren van arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden;
  2. Inzetten op een Leven Lang Ontwikkelen;
  3. Aanboren van nieuwe bronnen op de arbeidsmarkt;
  4. Duurzaam aantrekkelijk maken van flexwerk;
  5. Beter profileren van werken in de glastuinbouw.

Grotere uitdaging
Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, benadrukt dat medewerkers altijd al van groot belang zijn voor de glastuinbouw. “Maar met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit een nog veel grotere uitdaging geworden.”
Bestuurslid Jacco Vooijs, tevens voorzitter van de regio’s Westland, Aalsmeer en Noord-Holland Noord vindt het belangrijk dat de HCA de basis is voor beleid voor alle medewerkers. “Dus ook voor de essentiële groep internationale werknemers op glastuinbouwbedrijven.” 

In het jaarplan Arbeid van Glastuinbouw Nederland staat vermeld hoe in 2023 uitvoering wordt gegeven aan de genoemde speerpunten.

Lees de Human Captital Agenda 2023 - 2025 hier.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024