Grote uitbreiding toelating Geoxe

In goede samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie, LTO Nederland Glastuinbouw Nederland en Plantum heeft Syngenta Crop Protection B.V. een grote uitbreiding van de toelating van Geoxe gerealiseerd. 22 december 2021 heeft het Ctgb de toelating van Geoxe (werkzame stof: fludioxonil) uitgebreid met meer dan 20 gewasgroepen en enkele gewassen.

Deze uitbreiding is gefinancierd door Syngenta en het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen. "Voor de telers van steenfruit en houtig kleinfruit is deze uitbreiding een verbetering van de mogelijkheden om schimmels te bestrijden. Daarnaast is het een belangrijke uitbreiding om te kunnen voldoen aan de bovenwettelijke Retail eisen", geeft Frederik Bunt, voorzitter van NFO-Productgroepen houtig kleinfruit en steenfruit, aan.

"In diverse bloemisterij gewassen is botrytis een knelpunt en kan deze schimmel voor uitval zorgen. Door een gewastoepassing met Geoxe wordt een verbetering van de beheersing van de schimmels in het IPM-systeem bloemisterij verkregen” aldus Helma Verberkt, beleidsspecialist Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland. "Voor de bestrijding van o.a. botrytis hebben de kwekers van vaste planten en boomkwekerijgewassen nu een goed aanvullend middel in handen. Hiermee kunnen de kwekers voorlopig weer goed vooruit”, aldus Peter van ’t Westeinde, CEMP voor de boomkwekerij.

Plantum is namens de aspergeplantenkwekers met name blij met de toelating voor het dompelen van aspergeplanten. Daarmee kan weer enige bescherming meegegeven worden tegen bodemschimmels. Daarnaast is de brede toelating voor veredeling en zaadteelten een heel mooie aanvulling.

NFO, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, Plantum en andere sectororganisaties werken intensief samen met toelatingshouders aab het behoud en verkrijgen van oplossingen voor de beheersing van ziekten en plagen. Deze grote uitbreiding van Geoxe, waarbij de NFO samen met Syngenta het initiatief nam, is een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking.

NFO

Glastuinbouw Nederland - © 2023