Hoe kunnen internationale werknemers een bankrekening regelen?

De arbeidsspecialisten van Glastuinbouw Nederland ontvingen onlangs een melding van een van de leden dat een bank maar voor maximaal vijf internationale werknemers die bij hem werken een rekening wil openen, niet voor meer. Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw komen regelmatig vragen hierover binnen.

Twee jaar geleden al heeft LTO Nederland, gesteund door Glastuinbouw Nederland, deze situatie neergelegd bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Resultaat van het aankaarten van dit probleem was dat de NVB het heeft besproken met de banken binnen hun eigen netwerk. De uitkomst daarvan was dat de kosten van het openen van een rekening voor arbeidsmigranten te hoog zijn ten opzichte van de ‘opbrengsten’. Voorts gaven zij aan dat de ‘markt’ te klein is. Ook spelen toezichtregels, die beperkingen opleggen aan banken, een rol.

Bankrekening met IBAN
De Werkgeverslijn heeft al meerdere vragen gehad over het openen van bankrekeningnummers door internationale werknemers. Alleen de ING doet dit momenteel nog, maar ook bij sommige ING-kantoren verloopt dit moeizaam. Ook kleinere lokale banken willen soms nog wel eens wat doen. Het advies is dat internationale werknemers in het thuisland een bankrekening met IBAN openen. Dat kan in elk EU-land. Ervaring leert echter dat sommige internationale werknemers dit liever niet doen. Vanuit de Werkgeverslijn wordt altijd verwezen naar de informatie van LTO Arbeidskracht, zie: LTO Arbeidskracht | Bankrekening openen.
Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland zijn voornemens het onderwerp op korte termijn toch nog een keer te bespreken met de NVB. Maar de verwachting is vooralsnog niet dat er een ander standpunt wordt ingenomen.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021