Honderden brieven, maar nu nog massaal op social media!

Morgen, woensdag 7 september, neemt minister Jetten een groentekistje met ruim zevenhonderd brieven van verontruste telers in ontvangst. Daarmee wordt een krachtig signaal afgegeven richting de politiek en het Kabinet in het bijzonder. Voor voldoende draagvlak voor de visie en de boodschap van de glastuinbouw is het van groot belang dat ook het publiek goed wordt geïnformeerd. De verschillende social media-kanalen zijn daar een geschikt middel voor. Maar dan moet die mogelijkheid wel worden benut.

Op maandag 5 september heeft Glastuinbouw Nederland de aftrap gegeven van de publieksvriendelijke campagne rondom de energiecrisis. In aanloop daar naartoe hebben alle leden per mail een toolkit ontvangen met content. Specifieke content die bedrijven vanaf deze week kunnen delen richting de samenleving en de overheid. Alle content is ook te vinden op www.glastuinbouwnederland.nl/campagne-energiekosten .

Krachtige boodschap
Net als bij de brieven aan de minister, zit ook bij de social media-campagne de kracht van de boodschap in de massaliteit. Oproep aan ondernemers is derhalve om op de verschillende social media-accounts van uw bedrijf, maar ook op de privéaccounts van u en uw medewerkers, de komende tijd een aantal berichten te plaatsen. In de toolkit staan het algemene campagnebeeld en templates die hiervoor zijn te gebruiken. Ook staan daar kant-en-klare teksten. Uiteraard is een eigen toevoeging aan de tekst van harte welkom. Om verdere verspreiding te stimuleren, is het van belang de hashtags bij de berichten te plaatsen, zoals die in de toolkit zijn omschreven.

Boodschap en petitie
De boodschap die glastuinbouwbedrijven richting de beschikbare media moeten uitdragen is dat hun sector duurzame energie mogelijk maakt. Dat kan niet zonder innovatie en nieuwe technologieën. Door de huidige gasprijzen zijn investeringen op glastuinbouwbedrijven echter tot stilstand gekomen. Een verandering in het overheidsbeleid is daarom noodzakelijk. Daarom maken ondernemers en werknemers een vuist en zich sterk voor een duurzame toekomst, want de energietransitie moet door!
Dat is tevens de uitnodiging van de glastuinbouw aan iedereen die de glastuinbouw én de energietransitie een warm hart toedraagt om de petitie digitaal te tekenen. Die petitie is te vinden via: www.stabieleenergieprijs.petities.nl.

Meer content
De komende tijd kunnen de leden van Glastuinbouw Nederland meer content verwachten om te delen. Het is in ieders belang dat dit ook massaal gebeurt. Wat met de brieven kon, moet ook via deze kanalen lukken. Op elk bedrijf loopt immers wel iemand rond die prima overweg kan met programma’s als Instagram, Facebook, LinkedIn. Op naar de zevenhonderd meldingen!

Neem voor meer informatie over de content contact op met:

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024