Hoogweg Luttelgeest kan brijn in bodem blijven lozen

De Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het maatwerkbesluit voor het lozen van brijn in de bodem voor paprikateler Hoogweg Luttelgeest onder voorwaarden verlengd mag tot en met 30 juni 2020. Het gaat om het lozen van brijn afkomstig van omgekeerde osmose, waarbij grondwater wordt gezuiverd om in te zetten als gietwater. Het afvalwater met een hoog zoutgehalte mag de teler nu dus nog ruim een jaar blijven lozen.

Eigenlijk is het lozen van brijn in de bodem verboden in gevolge het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De provincie onderzoekt met betrokkenen in het tuindersgebied Luttelgeest naar mogelijkheden voor een duurzame voorziening van gietwater. Hiervoor is meer tijd nodig dan vooraf gedacht. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten aan Hoogweg Luttelgeest onder het stellen van voorwaarden bij maatwerkvoorschrift het lozen van brijn in de bodem toe te staan tot en met 30 juni 2020.

Bron: Provincie Flevoland

Gerard Selman

Glastuinbouw Nederland - © 2021