Human Capital Agenda Glastuinbouw Nederland 2020-2022: ‘Geen toekomst zonder goede werknemers’

‘Zonder goede werknemers, geen toekomst!’ Die constatering is voor de ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland aanleiding om ondernemers, die actief zijn binnen landelijke commissies en regio’s, te betrekken bij de vaststelling van de ‘Human Capital Agenda Glastuinbouw Nederland 2020-2022’.

De factor arbeid – en de daarmee samenhangende onderwerpen als vacaturevervulling, onderwijs, arbeidsvoorwaarden, gezondheid en met name ook het imago – is een van de belangrijkste thema’s voor glastuinbouwbedrijven in de komende jaren. ‘Zonder goede werknemers, geen toekomst!’.
Dat vereist een breed draagvlak en zoveel mogelijk input vanuit de praktijk Daarom worden diverse, binnen Glastuinbouw Nederland actieve ondernemers uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de Human Capital Agenda (HCA) Glastuinbouw Nederland voor de komende jaren. Onderdeel daarvan is ook de vaststelling van speerpunten voor 2020. De aankondiging is op vrijdag 27 september verzonden.

Behoeften van de leden
De basis voor het vaststellen van de HCA Glastuinbouw Nederland 2020-2022, wordt gevormd door de sectorale en regionale behoeften van de leden. Er wordt gebruikgemaakt van de activiteiten die op basis van het huidige plan zijn gestart. De HCA Glastuinbouw Nederland 2020-2022 is niet alleen de basis voor de eigen activiteiten, maar ook voor de inzet vanuit de sector naar initiatieven in de glastuinbouwomgeving, zoals de Greenports, de Centres of Expertise en het platform Groenpact. De structuur van Groenpact bevat het voor de glastuinbouw belangrijke centrum voor innovatief vakmanschap, de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Leden van Glastuinbouw Nederland worden via de nieuwsberichten geïnformeerd over de voortgang. Leden die niet actief zijn binnen een van de bestuurlijke netwerken, maar wel willen deelnemen aan deze bijeenkomst, kunnen contact opnemen met Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland.

Glastuinbouw Nederland - © 2023