Hygiëneprotocol Fusarium in sla beschikbaar

De afgelopen twee jaar is een toename van uitval geconstateerd in de bedekte grondgebonden teelt van sla. Uit onderzoek van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) blijkt dat het gaat om een nieuwe fysio van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae.

Er is circa 90 ha kassla in Nederland op ongeveer 50 bedrijven. Geschat wordt dat zeker 50 tot 60% van de bedrijven licht of zwaar besmet is. Voor de aanpak van Fusarium moet gezocht worden naar oplossingen door hygiëne, resistentie, grondontsmetting en (groene) gewasbeschermingsmiddelen. Een resistent ras voor deze bodemgebonden schimmel is niet op korte termijn beschikbaar, maar is mogelijk de enige echte oplossing. Om verdere uitbreiding zo veel mogelijk te beperken zijn hygiënemaatregelen noodzakelijk. Groen Agro Control heeft in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland en met financiering van het Productschap Tuinbouw een hygiëneprotocol Fusarium in sla opgesteld om het optreden en verspreiden van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae zo veel mogelijk tegen te gaan.

Download hier het hygiëneprotocol Fusarium in sla.

Glastuinbouw Nederland - © 2024