In gesprek over de cao Glastuinbouw

Vandaag worden de voorstellen brieven tussen vakbonden en werkgevers uitgewisseld. Dit is de officiële opening van de cao-onderhandelingen. Samen met vakbonden hebben we al verkennend gesproken over de gevolgen van de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon voor ons loongebouw.

Verhoging wettelijk minimumloon 1-1-2024
De nieuwe rekenregels voor het wettelijk minimum uurloon en de indexatie samen maken dat het nieuwe minimum uurloon op 1 januari 13,27 euro wordt. Dit zal in ieder geval vanaf 1 januari betaald moeten worden. De entree van schaal B is bij ons gekoppeld aan het Wettelijk minimumloon. Veel medewerkers stromen ieder jaar op deze schaal in. Een belangrijke vraag aan de cao-tafel: Hoe bied je medewerkers nog perspectief op salarisgroei in schaal B?

Loongebouw
Op 1 januari komen zonder cao-afspraken ook de start salarissen van C, D en E onder het minimumloon uit. Hoe doe je recht aan het verschil in zwaarte van werk en salarisschalen ook bij de aanvangssalarissen? Belangrijke vragen die wij met vakbonden en een expert van FNV verkend hebben.

Voor ons was ook het onderzoek naar het loongebouw uitgevoerd door organisatie advies bureau Eprom belangrijk. Positieve punten aan ons loongebouw zijn het perspectief, het salaris dat kan worden bereikt. We kennen wel veel en veelal wat grote stappen om tot dit maximum te komen.

In de komende onderhandelingen willen we onderzoeken of dit aanknopingspunten geeft om te bouwen aan een toekomstbestendig loongebouw.

Voorstellen brieven
Loon en loonschalen mogen nog zo belangrijk zijn, in een cao komen ook andere zaken aan bod. Een cao regelt een groot pakket aan arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten. Een cao draagt bij aan eerlijke concurrentie en aan het imago van de sector. In onze voorstellen brief wordt een breed pakket aan onderwerpen genoemd.

De cao-onderhandelingen volgen
Glastuinbouw Nederland sluit samen met Plantum en LTO Nederland de cao af. Aan vakbondszijde nemen FNV en CNV vakmensen deel. Op de website van Glastuinbouw Nederland kun je de onderhandelingen en laatste ontwikkelingen volgen. Vanaf vandaag kun je hier de voorstellen brieven van onszelf en van de vakbonden terug vinden.

Ingrid Blom-Meeusen

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024