Infokaarten gezond en veilig werken voor anderstaligen

Stigas heeft acht infokaarten ontwikkeld. Voor anderstaligen en laaggeletterden is zoveel mogelijk met beeld materiaal gewerkt om de belangrijkste aandachtspunten op een rij te zetten. De kaarten zijn in verschillende talen beschikbaar en vormen als het ware een geheugensteuntje, naast vereiste schriftelijke en mondelinge instructies.

Voor onze sector veel gebruikte onderwerpen/infokaarten zijn:

 

 

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024